Dag 44a - 4 juni Notre Dame

Frankrijk, Parijs

English and Français translation below (via Google)

Grootse ontvangst in De Nederlandse School Parijs.
We werden verrast door een groots ontvangst in hartje Parijs vlakbij de Notre-Dame. Directeur Chantal had het goed voorbereid en we danken haar hiervoor. Een tiental kinderen met ouders waren aanwezig. Het zijn ontroerende momenten dat ouders en kinderen hun liefde voor de Aarde mede vormgeven. De kinderen hadden ieder een eetlepel aarde uit hun tuin in een buideltje meegenomen met daarbij hun wens op een fleurig kaartje.
Eén van de wensen was: "Dat de Aarde gelukkig mag worden"

Zigola uit Damanhur (It.) heeft met de kinderen een workshop gedaan met een "Aarde telefoon". Daarmee maak je contact met planten, doordat planten hun muziek laten horen. Voor kinderen een mooie ervaring om de natuur van zo dichtbij mee te maken via de muziek van planten.

Op naar de Notre Dame.
Met kinderen en ouders gingen we voor de laatste kilometer op weg naar de Notre Dame. Mooi zo'n stoet mensen onder leiding van een kruiwagen. In een grote kring (foto's/filmpjes komen nog in een later verslag) stonden we rondom de kruiwagen voor de Notre Dame. Met een minuut stilte en een lied van Anne. Daarna ook hier weer een 100 euro biljet begraven met een ceremonie van Zigola. Dit als symbool voor de gedachte dat de Aarde, net zoals na de brand van de Notre Dame, veel schenkgeld nodig heeft om ruimte te creëren voor herstel van de Aarde in zijn oorspronkelijk opzet. Een Aarde die eindeloos geeft als je goed voor haar zorgt. De handel in grond transformeert dan naar schenken aan de Aarde; we hebben immers er al veel aan verdiend.

Met Pinksteren komen nog verslag 44b en 44c met meer achtergrond informatie met betrekking tot de Krui-tocht.
En dinsdag 7 juni, dag 45, de slotepisode met de aankomst bij UNESCO in Parijs.

ENGLISH
Grand reception in The Dutch School Paris.
We were surprised by a grand reception in the heart of Paris near the Notre-Dame. Director Chantal had prepared it well and we thank her for this. A dozen children with parents were present. These are touching moments when parents and children help shape their love for the Earth. The children had each brought a tablespoon of soil from their garden in a pouch with their wish on a colorful card.
One of the wishes was: "May the Earth become happy"

Zigola from Damanhur (It.) has done a workshop with the children with an "Earth telephone". This allows you to make contact with plants, because plants let their music be heard. A great experience for children to experience nature up close through the music of plants.

On to Notre Dame.
With children and parents we went for the last kilometer on our way to Notre Dame. Nice such a procession of people led by a wheelbarrow. We stood in a large circle (photos/videos will be in a later report) around the wheelbarrow in front of Notre Dame. With a minute of silence and a song by Anne. After that, another 100 euro note was buried here with a ceremony by Zigola. This as a symbol for the idea that the Earth, just like after the fire of Notre Dame, needs a lot of donations to create space for the Earth to recover in its original design. An Earth that gives endlessly if you take good care of her. The trade in land then transforms into giving to the Earth; after all, we have already earned a lot from it.

At Pentecost, reports 44b and 44c will come with more background information regarding the wheelbarrow walk.
And Tuesday 7 June, day 45, the closing episode with the arrival at UNESCO in Paris.
More about this source textSource text required for additional translation information

FRANCAIS
Grande réception à The Dutch School Paris.
Nous avons été surpris par une grande réception au coeur de Paris près de Notre-Dame. La réalisatrice Chantal l'avait bien préparé et nous l'en remercions. Une dizaine d'enfants avec leurs parents étaient présents. Ce sont des moments émouvants où parents et enfants contribuent à façonner leur amour pour la Terre. Les enfants avaient apporté chacun une cuillère à soupe de terre de leur jardin dans une pochette avec leur souhait sur une carte colorée.
L'un des souhaits était : "Que la Terre devienne heureuse"

Zigola de Damanhur (It.) a fait un atelier avec les enfants avec un "téléphone terrestre". Cela permet d'entrer en contact avec les plantes, car les plantes laissent entendre leur musique. Une belle expérience pour les enfants de découvrir la nature de près à travers la musique des plantes.

Continuation vers Notre-Dame.
Avec les enfants et les parents, nous avons parcouru le dernier kilomètre en direction de Notre Dame. Sympa un tel cortège de personnes mené par une brouette. Nous nous sommes tenus en grand cercle (les photos/vidéos seront dans un reportage ultérieur) autour de la brouette devant Notre Dame. Avec une minute de silence et une chanson d'Anne. Après cela, un autre billet de 100 euros a été enterré ici avec une cérémonie par Zigola. Ceci comme symbole de l'idée que la Terre, tout comme après l'incendie de Notre-Dame, a besoin de beaucoup de dons pour créer de l'espace pour que la Terre retrouve sa conception originale. Une Terre qui donne sans fin si on en prend bien soin. Le commerce de la terre se transforme alors en don à la Terre ; après tout, nous en avons déjà beaucoup gagné.

À la Pentecôte, les rapports 44b et 44c viendront avec plus d'informations générales concernant la tournée en brouette.
Et mardi 7 juin, jour 45, épisode de clôture avec l'arrivée à l'UNESCO à Paris.


Geschreven door

Al 8 reacties bij dit reisverslag

YOU DID IT!!!!🙏👍❤️ Voor de Aarde🙏👍❤️

Clemens 2022-06-05 11:23:05

gefeliciteerd Henry! Ik hoop op een mooie meeting bij de united nations.

jenny 2022-06-05 17:23:20

Chapeau, la destination est atteinte, avec la brouette. 🙏 La Terre sur la liste du patrimoine mondial... L'Unesco, nous voilà!

marlies 2022-06-05 17:42:52

YES!!!

Zwervende Eik 2022-06-05 18:30:41

Bravo! Gefeliciteerd met jullie aankomst! Op een mooie en hoopvolle ontvangst bij Unesco dinsdag. Gaan jullie dat live streamen?

Friso 2022-06-05 19:05:16

Wat een prestatie van jou, en al die mensen die jou omringen met steun en liefde voor de aarde!

Noelle 2022-06-05 21:15:51

Respect!!!

Myrian 2022-06-06 06:03:06

❤️

Alice 2022-06-06 15:55:13
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.