Dag 5 - 26 april Alphen

Nederland, Alphen

English and French - below (via Google translate)

Vandaag half om half stad en mooie natuur. Eerst via Tilburg naar Goirle waar Ellen den Ouden, die een MyWheels deelauto beheert en een koffiestandje ingericht had. Ellen ken ik nog uit de tijd dat ik bij MyWheels aan het roer stond. Ook daar hebben we weer 100 euro van Stg Grond van Bestaan laten composteren. Onderweg naar de volgende plek een mooie podcast met Henri de Jong opgenomen.

Daarna de bossen in en de heide op, waarna we aankomen bij De Regte Heide. Eindelijk zag ik weer eens koeien met horen, kruidenrijk grasland met nu vooral paardebloemen en de kalfjes bij de koeien.
Ongelofelijk hoe mooi de natuur is. De foto's van de natuur zijn van De Hoevens, Een moeras gebied met enkele Cypress bomen die juist van nat houden.
Caroline is de boer van deze bijzondere boerderij, Zij besloot de 200 koeien helemaal weg te doen en de natuur optimaal de ruimte te geven met o.a. een camping en een bijzondere natuurbegraafplaats en veel bos.
Je kunt daar een graf krijgen voor 50 jaar of eeuwig. Ik wil later nog eens onderzoeken hoe zij dat juridisch geregeld hebben en of je elementen daaruit ook voor het onderbrengen van de grond in een common kunnen gebruiken.
Aan het slot van de dag hebben kinderen voor ons het vuur aangestoken en Geertjan Aleven zingt enkele liederen. Hoor hem hier spelen: https://youtu.be/czANNGWEawM

Een spontane voet verwen aanbod kwam op mijn pad
José van Zon schreef aan Nicole van de B&B (https://oard.nl/nl/ ) waar ik vannacht slaap: "ik zag je bericht van de Krui-tocht en dat die meneer bij jullie overnacht vanavond. Ik kreeg het warm rond mijn hart, en tranen in de ogen. Zo mooi. Een spontaan idee van mij; mocht hij het op prijs stellen, dan bied ik aan hem vanavond zijn voeten te masseren". Naar Parijs lopen moet nu echt lukken . . . . . :-)
En ook B&B Oard is aan te bevelen. Helemaal met natuurlijke materialen gebouwd. Het bedlampje is slechts een kleine voorbeeld ervan. En met de eigenaren gesproken over hoe het verder gaat naar volgende generaties. Het idee dat het anders moet en kan leeft bij hen.

Er is ook Wheelbarrow Podcast: https://wheelbarrow-walk.com/podcast/

Lees een dagelijks kunstwerkje van Dichter voor de Aarde Jan Kleefstra op onze website: https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde


ENG

Today half and half city and beautiful nature. First via Tilburg to Goirle where Ellen den Ouden, who manages a MyWheels shared car and had set up a coffee stand. I remember Ellen from the time I was at the helm of MyWheels. We also had another 100 euros from Stg Grond van Bezijn composted there. On the way to the next place recorded a nice podcast with Henri de Jong.

Then into the woods and the heath, after which we arrive at De Regte Heide. Finally I saw cows with horns again, herb-rich grassland with now mainly dandelions and the calves at the cows.
Unbelievable how beautiful nature is. The pictures of nature are from De Hoevens, a swamp area with some Cypress trees that just like wet.
Caroline is the farmer of this special farm. She decided to get rid of the 200 cows completely and to give nature optimal space with, among other things, a campsite and a special natural cemetery and lots of forest.
You can get a grave there for 50 years or forever. Later on, I want to investigate again how they have arranged this legally and whether you can also use elements from it for placing the land in a common.
At the end of the day, children lit the fire for us and Geertjan Aleven sings a few songs. Hear him play here: https://youtu.be/czANNGWEawM

A spontaneous foot pampering offer came my way
José van Zon wrote to Nicole from the B&B (https://oard.nl/nl/ ) where I sleep tonight: "I saw your message about the Krui tour and that the gentleman stayed with you tonight. my heart, and tears in the eyes. So beautiful. A spontaneous idea of ​​mine; if he appreciates it, I offer to massage his feet tonight." Walking to Paris should really be possible now.
And B&B Oard is also recommended. Built entirely with natural materials. The bedside lamp is just a small example of it. And talked to the owners about how it goes on to next generations. The idea that things must and can be done differently lives with them.


FR

Aujourd'hui moitié-moitié ville et belle nature. D'abord via Tilburg jusqu'à Goirle où Ellen den Ouden, qui gère une voiture partagée MyWheels et avait installé un stand de café. Je me souviens d'Ellen à l'époque où j'étais à la tête de MyWheels. Nous avons également fait composter 100 euros supplémentaires de Stg Grond van Bezijn. Sur le chemin du prochain endroit a enregistré un joli podcast avec Henri de Jong.

Puis dans les bois et la lande, après quoi nous arrivons à De Regte Heide. Enfin, j'ai revu des vaches avec des cornes, des prairies riches en herbes avec maintenant principalement des pissenlits et des veaux chez les vaches.
Incroyable comme la nature est belle. Les photos de la nature proviennent de De Hoevens, une zone marécageuse avec des cyprès qui aiment juste être mouillés.
Caroline est l'agricultrice de cette ferme spéciale, elle a décidé de se débarrasser complètement des 200 vaches et de donner à la nature un espace optimal avec, entre autres, un camping et un cimetière naturel spécial et beaucoup de forêt.
Vous pouvez y avoir une tombe pendant 50 ans ou pour toujours. Plus tard, je veux enquêter à nouveau sur la façon dont ils ont arrangé cela légalement et si vous pouvez également en utiliser des éléments pour placer le terrain dans une commune.
En fin de journée, les enfants nous ont allumé le feu et Geertjan Aleven chante quelques chansons. Écoutez-le jouer ici : https://youtu.be/czANNGWEawM

Une offre spontanée de soins des pieds m'est venue
José van Zon a écrit à Nicole du B&B (https://oard.nl/nl/ ) où je dors ce soir : "J'ai vu votre message sur la tournée Krui et que le monsieur est resté avec vous ce soir. Mon cœur et mes larmes dans les yeux. Tellement beau. Une idée spontanée de ma part; s'il apprécie, je lui propose de lui masser les pieds ce soir." Marcher jusqu'à Paris devrait vraiment être possible maintenant.
Et B&B Oard est également recommandé. Construit entièrement avec des matériaux naturels. La lampe de chevet n'en est qu'un petit exemple. Et a parlé aux propriétaires de la façon dont cela se passe pour les générations suivantes. L'idée que les choses doivent et peuvent être faites différemment vit avec eux.


Geschreven door

Al 9 reacties bij dit reisverslag

Klinkt intens, Henry, die tocht van jou!

Zwervende Eik 2022-04-26 23:29:02

Mooi verhaal en weer een prachtige dag! En dan ook nog verwend worden met een voetmassage! :)

Henriëtte 2022-04-27 07:28:30

Dit komt over als een hele mooie dag gevuld met liefdevolle ervaringen. Het is te zien in de foto's.

Frans-Willem 2022-04-27 07:37:17

Wauw Henry! Ik geniet nu al van al je verhalen. Blijf schrijven, blijf lopen. Wat een mooie tocht ❤️

Amber 2022-04-27 08:14:59

Henry, wat bijzonder om dit te lezen! Wij hebben een aantal jaren daar gekampeerd. een prachtige omgeving, en ook wij hebben al heel wat broodjes gebakken bij dat vuur! Heb het goed! Liefs van ons uit Deventer!

Edith 2022-04-27 08:46:41

Mooie berichten tot nu toe. Houd vol!

Paul Mentink 2022-04-27 09:03:05

Wat een pracht verhaal en bijzondere dag weer. En om te mogen ervaren dat er zoveel mooie mensen zijn op onze wereld die hun hart voelen kloppen voor al wat leeft incl onze aarde zelf💚🌍

Jeanne 2022-04-27 10:05:53

Diep onder de indruk van wat er aan beelden en woorden voorbijkomt!!!🙏 Prachtig om de verbindingen te zien die er onderweg ontstaan! ❤️

Clemens 2022-04-27 10:06:02

Het was fijn om een stukje mee te mogen kruien Henry, mooie ontmoetingen en mooie verbindingen met de Aarde 🙏

Marlies 2022-04-27 12:15:24
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.