Dag 25 - 16 mei Solesmes

Frankrijk, Solesmes

English and Français - below (via Google translate)

De volgende generatie.
Op de tocht door Noord Frankrijk (vandaag veel eindeloze vlakten) gaan we bij meerdere scholen langs en lopen leerlingen mee of krijgen een kruiwagen les.
De eerste is in Le Quesnoy. Op de Lycee Agricole geef ik een toelichting aan studenten over de Krui-tocht missie.
Zie deze opname: https://youtu.be/nN79ek2wWBc (Engels/Frans)
Voor het spel element was door de studenten een kruiwagen race opgezet: https://youtu.be/AbyOBrMDbNI
Daarna konden studenten een bord met een woord uitkiezen en daar hun toelichting op geven. Het waren woorden gerelateerd aan grond en financiering ervan.
Het viel me op dat er veel over geld gesproken werd vanuit de huidige inzichten. Studenten waren niet bekend met organisaties zoals Terre de Liens en ook was men niet op de hoogte van AMAP's (CSA's). Ik heb hen geadviseerd om bijvoorbeeld de boerderij, ‘Les Bilbacs’ – ‘La Bêle Fontenoise in Fountaine au Pire te bezoeken.
Morgen komen we aan bij die boerderij. Zij plaatsten een uitgebreid verhaal hierover op hun site. https://terredeliens.org/une-brouette-pour-la-terre.html

Ik werd nog verrast - met een act - door mijn broer Ron die grond van boerderij van mijn ouderlijk huis kwam brengen.

ENGLISH
The next generation.
On the journey through northern France (today many endless plains) we visit several schools and students walk along or get a wheelbarrow lesson.
The first is at Le Quesnoy. At the Lycee Agricole I give an explanation to students about the Krui-tocht mission.
See this recording (English/French)
A wheelbarrow race was set up by the students for the game element - see recording.
Then students could choose a board with a word and give their explanation. They were words related to land and its financing.
It struck me that there was a lot of talk about money from the current insights. Students were not familiar with organizations such as Terre de Liens, nor were they aware of AMAPs (CSAs). I advised them to visit, for example, the farm, 'Les Bilbacs' - 'La Bêle Fontenoise in Fountaine au Pire.
Tomorrow we arrive at that farm. They posted an extensive story about this on their site. https://terredeliens.org/une-brouette-pour-la-terre.html

I was surprised - with an act - by my brother Ron who brought land from the farm of my parental home.

FRANÇAIS
La prochaine génération.
Au cours du voyage à travers le nord de la France (aujourd'hui de nombreuses plaines sans fin), nous visitons plusieurs écoles et les élèves se promènent ou prennent une leçon de brouette.
Le premier est au Quesnoy. Au Lycée Agricole, je donne une explication aux étudiants sur la mission Krui-tocht.
Voir cet enregistrement (anglais/français)
Une course de brouettes a été mise en place par les élèves pour l'élément de jeu - voir enregistrement.
Ensuite, les élèves pourraient choisir un tableau avec un mot et donner leur explication. C'étaient des mots liés à la terre et à son financement.
J'ai été frappé par le fait que l'on parlait beaucoup d'argent à partir des connaissances actuelles. Les étudiants ne connaissaient pas les organismes comme Terre de Liens, ni les AMAP (CSA). Je leur ai conseillé de visiter, par exemple, la ferme 'Les Bilbacs' - 'La Bêle Fontenoise à Fountaine au Pire.
Demain nous arrivons à cette ferme. Ils ont publié une longue histoire à ce sujet sur leur site. https://terredeliens.org/une-brouette-pour-la-terre.html

J'ai été surpris - avec un acte - par mon frère Ron qui a apporté des terres de la ferme de ma maison parentale.

Geschreven door

Al 1 reacties bij dit reisverslag

Goed dat je geregeld met jonge mensen kunt praten... Hoe jonger aan 't denken gezet, hoe beter, voor onze Aarde... En wat een mooie actie, van je broer!

Zwervende Eik 2022-05-16 23:11:01
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.