Dag 13 - 4 mei Vilvoorde

België, Diegem

English and French - below (via Google translate)

Henry als BV-er
Een voorbijganger die ons tegemoet kwam had al gehoord van de Krui-tocht en sprak enthousiast: "Eindelijk kom ik een BV-er (Bekende Vlaming) tegen".

Een Journalist van Radio 2 stond al voor ons klaar als we tegen 12 uur aankomen bij Vlinderveld in Zemst. Zij zijn onderdeel van Landgenoten. Landgenoten is een coöperatie en een stichting die landbouwgrond koopt met het geld van aandeelhouders en schenkers. Zij verhuren die grond aan bioboeren via loopbaan lange contracten. Door boeren een langlopend huurcontract aan te bieden, stimuleren ze de groei van duurzame landbouw in Vlaanderen, verzekeren ze de continuïteit van landbouwbedrijven en beschermen ze de opgebouwde bodemvruchtbaarheid voor de volgende generatie bioboeren. Ze nemen trouwens ook grond in beheer of geven advies aan grondeigenaren om hun grond duurzaam te laten bewerken. Bovendien zoeken ze overnemers voor landbouwers die stoppen.

Vlinderveld werk ook samen met "het traagste brood". Deze organisatie van bakkers test op hun veld diverse (oude) graansoorten uit om tot een betere kwaliteit brood te komen

ENGLISH
Henry as BV-er
A passer-by who came to meet us had already heard of the Krui-tocht and spoke enthusiastically: "Finally I meet a BV-er (Known Fleming)".

A Radio 2 journalist was already waiting for us when we arrived at Vlinderveld in Zemst around 12 noon. They are part of Countrymen. Countrymen is a cooperative and a foundation that buys agricultural land with the money of shareholders and donors. They lease that land to organic farmers through career-long contracts. By offering farmers a long-term lease, they stimulate the growth of sustainable agriculture in Flanders, ensure the continuity of agricultural businesses and protect the soil fertility that has been built up for the next generation of organic farmers. They also take care of land or give advice to landowners to have their land cultivated sustainably. In addition, they are looking for buyers for farmers who stop.

Butterfly field also collaborates with "the slowest bread". This organization of bakers is testing various (old) grains in their field to achieve better quality bread

FRANÇAIS
Henry comme BV-er
Un passant qui est venu à notre rencontre avait déjà entendu parler du Krui-tocht et s'est exprimé avec enthousiasme : "Enfin je rencontre un BV-er (Known Fleming)".

Un journaliste de Radio 2 nous attendait déjà lorsque nous arrivâmes à Vlinderveld à Zemst vers midi. Ils font partie des Compatriotes. Countrymen est une coopérative et une fondation qui achète des terres agricoles avec l'argent des actionnaires et des donateurs. Ils louent ces terres à des agriculteurs biologiques dans le cadre de contrats de carrière. En offrant aux agriculteurs un bail à long terme, ils stimulent la croissance de l'agriculture durable en Flandre, assurent la continuité des entreprises agricoles et protègent la fertilité des sols qui a été créée pour la prochaine génération d'agriculteurs biologiques. Ils s'occupent également des terres ou conseillent les propriétaires terriens pour que leurs terres soient cultivées de manière durable. De plus, ils recherchent des repreneurs pour les agriculteurs qui arrêtent.

Champ de papillons collabore également avec "le pain le plus lent". Cette organisation de boulangers teste diverses (anciennes) céréales dans leur champ pour obtenir un pain de meilleure qualité

Geschreven door

Al 2 reacties bij dit reisverslag

Super Henry, wat een pracht tocht maak je ervan, samen met je team en tal van 'meelopers' ;o) geniet en veel succes morgen in Brussel ook - dichter en dichter bij Parijs

Ronald Havermans 2022-05-04 22:26:34

Wat fantastisch dat je deze tocht maakt! Veel succes bij Unesco! Ik word erg blij van alle mooie initiatieven die je tegenkomt en waar je verslag van doet. Zo fijn dat er toch echt een grote groep aardbewoners is, die voor de aarde willen zorgen, naar haar omkijken. DANK, DANK, DANK, mijn dank is groot. Voor jou h en jouw team) en het initiatief en ook al deze mooie mensen op jouw route.

Jeannette Nijs 2022-05-05 20:39:49
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.