Dag 24 - 15 mei Le Quesnoy

Frankrijk, Le Quesnoy

English and Français - below (via Google translate)

We zijn vanuit Bermeries vertrokken naar Le Quesnoy en weer een aantal leuke spontane ontmoetingen gehad. De meest verrassende was iemand, die ons zag lopen en ons, zonder het verhaal te kennen achter de Krui-tocht, wat te drinken aanbood. We vroegen vanwege het warme weer om een biertje en hij kwam aan met een fles champagne. Het was een feestelijk meeting in zijn tuin en ook daar hebben een briefje van 100 geplant.

We hebben bij het vertrek van de boerderij nog even met Simon gesproken en ik vroeg hem wat zijn droom was voor zijn boerderij. Hij gaf aan dat hij graag wil dat de land- en tuinbouwproductie meer lokaal is en gedragen door een gemeenschap rondom de boerderij. Hij begon ook over de Europese subsidie aan boeren. En hij vindt dat dat voor boeren geen goede zaak is. Als een boer subsidie krijgt, bijvoorbeeld voor tomaten, dan heeft dat vaak de bedoeling om de prijs van tomaten laag te houden en dat Spanje dan mee kan concurreren op de tomatenmarkt. Hij vindt dat het geen stimulans is voor het leveren van goede kwaliteit op lokaal niveau. Ik heb hem gevraagd zijn verhaal op papier te zetten voor als we later in gesprek gaan met de EU.

Het planten van zo'n briefje van 100 doet me ook steeds denken aan de Notre Dame, die toen door brand grotendeels verwoest is en er spontaan vele miljoenen beschikbaar kwam voor herstel. Zo is het eigenlijk ook met de Aarde, die staat in brand en daar is ook veel schenkgeld voor nodig om het weer op orde te brengen. Zie de blog die ik hier eerder over schreef, waarbij ik vanuit 2035 terugkijk naar het heden.
https://www.veerhuis.nl/het-omgekeerde-basisinkomen/

ENGLISH
We left Bermeries for Le Quesnoy and again had some nice spontaneous encounters. The most surprising was someone who saw us walking and, without knowing the story behind the Krui-tocht, offered us a drink. We asked for a beer due to the warm weather and he arrived with a bottle of champagne. It was a festive meeting in his garden and they also planted a 100 note there.

When we left the farm, we spoke with Simon for a while and I asked him what his dream was for his farm. He indicated that he would like agricultural and horticultural production to be more local and supported by a community around the farm. He also mentioned the European subsidy to farmers. And he thinks that this is not a good thing for farmers. If a farmer receives a subsidy, for example for tomatoes, the intention is often to keep the price of tomatoes low and so that Spain can compete on the tomato market. He believes that it is not an incentive to provide good quality at a local level. I have asked him to put his story on paper for later discussions with the EU.

Planting such a 100 note also always reminds me of Notre Dame, which was then largely destroyed by fire and many millions spontaneously became available for repair. It is actually the same with the Earth, it is on fire and a lot of donations are needed to put it back in order.

FRANÇAIS
Nous avons quitté Bermeries pour Le Quesnoy et avons encore fait de belles rencontres spontanées. Le plus surprenant a été quelqu'un qui nous a vu marcher et qui, sans connaître l'histoire du Krui-tocht, nous a offert à boire. Nous avons demandé une bière à cause du temps chaud et il est arrivé avec une bouteille de champagne. C'était une réunion festive dans son jardin et ils y ont aussi planté un billet de 100.

Lorsque nous avons quitté la ferme, nous avons discuté un moment avec Simon et je lui ai demandé quel était son rêve pour sa ferme. Il a indiqué qu'il aimerait que la production agricole et horticole soit plus locale et soutenue par une communauté autour de la ferme. Il évoque également la subvention européenne aux agriculteurs. Et il pense que ce n'est pas une bonne chose pour les agriculteurs. Si un agriculteur reçoit une subvention, par exemple pour des tomates, l'intention est souvent de maintenir le prix des tomates bas et de permettre à l'Espagne d'être compétitive sur le marché des tomates. Il estime que ce n'est pas une incitation à fournir une bonne qualité au niveau local. Je lui ai demandé de mettre son histoire sur papier pour des discussions ultérieures avec l'UE.

Planter un tel billet de 100 me rappelle aussi toujours Notre-Dame, qui a ensuite été en grande partie détruite par un incendie et plusieurs millions sont devenus spontanément disponibles pour être réparés. C'est en fait la même chose avec la Terre, elle est en feu et il faut beaucoup de dons pour la remettre en ordre.


Geschreven door

Al 2 reacties bij dit reisverslag

Ja, goed idee om de plaatselijke boeren hun verhaal op papier te laten zetten voor de EU! 'k Wens je nog veel inspirerende contacten onderweg...

Zwervende Eik 2022-05-16 11:07:25

Wat mooi weer - en gaaf van je geboortegrond 🍀🔆

Ronald 2022-05-17 06:51:28
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.