Dag 9 - 30 april Zandhoven.

België, Zandhoven

English and French - below (via Google translate)

Vandaag een korte route
En een kort verslag

We gaan langs bij de Mollenhoeve; een mooie plek waar mensen tot rust kunnen komen, vol van leven, met blije planten en een bodem in balans. Ongeveer 70 laagstam fruitbomen zijn geplant (28/2/2022). Nu nog enkele jaren geduld en dan is het fruitfestijn, met lekkere appels, peren, pruimen en kersen !

Als 2e tussenstop landen we bij de Tuin van hEden van An en Fik. Een grote opkomst bij het ontvangst. In de Tuin van Heden in Zandhoven bij Antwerpen wordt 1,5 hectare weidegrond geleidelijk omgezet tot een voedselbos. De eerste schop ging in de grond op 15/11/2020 met een 15-tal vrijwilligers.

Op beide plekken uiteraard weer geld gecomposteerd.

Weer een nieuwe woorden erbij
In plaats van "de kar trekken" sprak iemand over een "in gang stamper"
In plaats van durfkapitaal hebben we "Geduld kapitaal" nodig.

Gaandeweg voel ik de dankbaarheid groeien voor de vele mensen die deze tocht mogelijk hebben gemaakt. Ook dat het zoveel media trekt en het blijkbaar gelezen wordt. In de Gazet van Antwerpen scoorden we de 3e plaats voor meest gelezen artikel.
We landen in het huis van Kathleen die ook voor de Krui-tocht gedaan heeft. En ook Els en Peter zijn voor de route veel in de weer geweest afgelopen dagen. Dank

Nog 2 artikelen
Dit artikel was het meest gelezen artikel in de krant: https://tinyurl.com/yktvj5h9
En nog een artikel https://www.gva.be/cnt/dmf20220430_96542582

Lees een dagelijks kunstwerkje van Dichter voor de Aarde Jan Kleefstra op onze website: https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde

ENGLISH
Today a short route
And a short report

We visit the Mollenhoeve; a beautiful place where people can relax, full of life, with happy plants and a balanced soil. About 70 low-stem fruit trees have been planted (28/2/2022). Now a few more years of patience and then it will be a fruit feast, with delicious apples, pears, plums and cherries!

As a 2nd stopover we land at the Tuin van today of An and Fik. A great turnout at the reception. In the Tuin van Heden in Zandhoven near Antwerp, 1.5 hectares of pastureland are gradually being converted into a food forest. The first shovel went into the ground on 15/11/2020 with about 15 volunteers.

Money composted in both places, of course.

Another new words added
Instead of "pulling the cart" someone spoke of a "start tamper"
Instead of venture capital, we need "patience capital".

Gradually I feel the gratitude growing for the many people who made this trip possible. Also that it attracts so much media and apparently it is read. In the Gazet van Antwerpen we scored the 3rd place for most read article.
We land at Kathleen's house, who also did a lot for the Krui tour. And Els and Peter have also been busy for the route in recent days. thanks

FRANÇAIS
Aujourd'hui un petit parcours
Et un petit rapport

Nous visitons le Mollenhoeve; un bel endroit où les gens peuvent se détendre, plein de vie, avec des plantes heureuses et un sol équilibré. Environ 70 arbres fruitiers à tige basse ont été plantés (28/2/2022). Maintenant encore quelques années de patience et ce sera un festin de fruits, avec de délicieuses pommes, poires, prunes et cerises !

En 2ème escale nous atterrissons aujourd'hui au Tuin van de An et Fik. Une belle affluence à l'accueil. Dans le Tuin van Heden à Zandhoven près d'Anvers, 1,5 hectare de pâturages sont progressivement convertis en forêt alimentaire. La première pelle est entrée dans le sol le 15/11/2020 avec une quinzaine de bénévoles.

De l'argent composté aux deux endroits, bien sûr.

Un autre nouveau mot ajouté
Au lieu de "tirer le chariot", quelqu'un a parlé d'un "démarrage anti-sabotage"
Au lieu de capital-risque, nous avons besoin de "capital de patience".

Peu à peu, je sens grandir la gratitude envers les nombreuses personnes qui ont rendu ce voyage possible. Aussi qu'il attire tellement de médias et qu'apparemment il est lu. Dans la Gazet van Antwerpen, nous avons obtenu la 3ème place pour l'article le plus lu.
Nous atterrissons chez Kathleen, qui a aussi beaucoup fait pour la tournée Krui. Et Els et Peter ont également été occupés pour la route ces derniers jours. MerciGeschreven door

Al 2 reacties bij dit reisverslag

Beroemd in België! Wat fantastisch dat je krui-tocht zoveel aandacht krijgt, en terecht!

Noëlle 2022-04-30 22:09:31

Mooi die berichten in de Belgische media. Keep strong!

Paul Mentink 2022-05-01 09:44:36
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.