Privacyverklaring

Pindat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ron Gerrits is de Functionaris Gegevensbescherming van Pindat Hij/zij is te bereiken via ron@pindat.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pindat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • E-mailadres van genodigde
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door foto's te uploaden, berichten op de website te schrijven en e-mails te sturen aan de helpdesk
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pindat.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pindat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Je reisblog gepersonaliseerd te kunnen delen met vrienden en familie

Geautomatiseerde besluitvorming

Pindat neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten om enkele geautomatiseerde e-mails te versturen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door software, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pindat) tussen zit. Pindat gebruikt beslislogica om bijvoorbeeld een e-mail te sturen als iemand zijn account nog niet geactiveerd heeft of enkele dagen na het maken van een account een e-mail te sturen met informatie hoe je Pindat kunt gebruiken. Deze mails worden eenmalig verstuurd.

Adresboek uitlezen van je telefoon, Google of Microsoft

Pindat biedt ook de mogelijkheid om via zowel de app als de website je adresboek uit te lezen. De gegevens die wij daarvoor ontvangen worden niet opgeslagen. Ze worden alleen gepresenteerd aan de gebruiker om daarmee een keuze te maken wie men wil uitnodigen. Pas op het moment dat je een uitnodiging verstuurd zal dat gekozen emailadres opgeslagen worden in de database van Pindat. Bij verwijderen van je account zullen die e-mailaddressen ook allemaal weer verwijderd worden. We slaan deze uitnodigingen op om te voorkomen dat er teveel uitnodigingen naar dezelfde persoon verstuurd kunnen worden, en ook om de optie te bieden aan genodigden om een toegangscode op te vragen om zo weer toegang tot een afgeschermd reisblog te krijgen. Het is Pindat expliciet niet toegestaan deze gegevens voor een ander doel te gebruiken dan hier omschreven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pindat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang jouw account op Pindat bestaat zullen de persoonsgegevens bewaard blijven. Je kunt je reisblog zelf verwijderen waarmee de gegevens ook direct uit de database van Pindat verwijderd zullen worden. De enige uitzondering hierop is het ip-adres, deze zal nog maximaal 6 maanden in de logfiles van de server bewaard blijven met als doel het terug kunnen herleiden van fouten en ongeoorloofd gebruik.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pindat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pindat gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (geanonimiseerde bezoekersstatistieken via Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pindat.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Pindat zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Pindat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pindat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pindat.com

Privacyverklaring Pindat 04-09-2018

Meer informatie?

Bezoek onze helpdesk om meer te lezen over hoe wij met jouw privacy omgaan.

Uitleg openen