Dag 26 - 17 mei - Fountaine au Pire

Frankrijk, Cattenières

English and Français - below (via Google translate)

De Aarde veegschoon opleveren.
Ik ga terug naar 12 maart 2019 toen ik met de kruiwagen, die nu op weg is naar Parijs, het beursgebouw in Amsterdam binnenreed.
Daarna bij de UNESCO Amsterdam aangekomen, bood ik de hele Aarde symbolisch aan voor op de Werelderfgoedlijst. De voorwaarde was dan wel dat de Aarde veegschoon opgeleverd zou gaan worden. Zie dit filmpje dat we toen maakten: https://www.youtube.com/watch?v=aeXfrRvvGSg

De hele Krui-tocht is vooral gericht op het laten zien van het positieve; van de vele mooie mensen die mooie dingen voor de Aarde doen.

Er moet echter wel flink opgeruimd worden. Vandaag vielen mij de vele blikjes in de berm op. Op bijgaande foto's is te zien dat er over een afstand van ongeveer één kilometer, er een groot aantal blikjes in de berm ligt. Henriëtte en Jeroen valt het afval in de bermen ook op. Jeroen verzamelde over dezelfde afstand alleen de mondkapjes. Het is overigens niet alleen hier; vanaf de start van de Krui-tocht zie ik vele bermen met afval. De blikjes worden tijdens het maaien kapot geslagen en bij elke ronde maaien wordt het steeds kleiner en blijft voor altijd in de bermen. Je kunt je voorstellen dat dit gras niet meer geschikt is voor koeien. Maar hoe zit het met andere dieren, zoals vogels die in bermen scharrelen?

De gedachte dringt zich op of we de Krui-tocht volgend jaar ook kunnen herhalen, maar dan met twee kruiwagens. Een voor het mooi maken van de Aarde en een voor de Aarde, die zoveel moois te bieden heeft.

Morgen uitgebreid verslag van de boerderij waar we vandaag aankwamen: ‘Les Bilbacs’ – ‘La Bêle Fontenoise in Fountaine au Pire. We gaan morgen in alle vroegte kijken naar het melken van de geiten.

ENGLISH
Leave the Earth swept clean.
I go back to March 12, 2019 when I drove into the stock exchange building in Amsterdam with the wheelbarrow, which is now on its way to Paris.
When I arrived at UNESCO Amsterdam, I symbolically offered the whole Earth for the World Heritage List. The condition was that the Earth would be delivered swept clean. See the video we made then.

The entire Krui tour is mainly aimed at showing the positive; of the many beautiful people who do beautiful things for the Earth.

However, a lot of cleaning needs to be done. Today I noticed the many cans in the roadside. The accompanying photos show that there are a large number of cans in the verge over a distance of about one kilometer. Henriëtte and Jeroen also notice the waste on the roadsides. Jeroen collected only the mouth caps over the same distance. It's not just here, by the way; from the start of the Krui tour I see many roadsides with waste. The cans are smashed while mowing and with each round of mowing it gets smaller and smaller and stays in the verges forever. You can imagine that this grass is no longer suitable for cows. But what about other animals, such as birds foraging in roadsides?

The idea arises whether we can repeat the Krui tour next year, but with two wheelbarrows. One for making the Earth beautiful and one for the Earth, which has so much beauty to offer.

Tomorrow a detailed report of the farm where we arrived today: 'Les Bilbacs' - 'La Bêle Fontenoise in Fountaine au Pire. Early in the morning we are going to watch the milking of the goats.

FRANÇAIS
Laissez la Terre balayée.
Je remonte au 12 mars 2019 lorsque je suis entré dans le bâtiment de la bourse à Amsterdam avec la brouette, qui est maintenant en route pour Paris.
Quand je suis arrivé à l'UNESCO Amsterdam, j'ai symboliquement offert la Terre entière pour la liste du patrimoine mondial. La condition était que la Terre soit livrée balayée. Voir la vidéo que nous avons faite alors.

Toute la tournée Krui vise principalement à montrer le positif; des nombreuses belles personnes qui font de belles choses pour la Terre.

Cependant, beaucoup de nettoyage doit être fait. Aujourd'hui, j'ai remarqué les nombreuses canettes sur le bord de la route. Les photos ci-jointes montrent qu'il y a un grand nombre de bidons dans l'accotement sur une distance d'environ un kilomètre. Henriëtte et Jeroen remarquent également les déchets sur les bords des routes. Jeroen n'a collecté que les calottes buccales sur la même distance. Ce n'est pas seulement ici, soit dit en passant; dès le début de la tournée Krui, je vois de nombreux bords de route avec des déchets. Les canettes sont brisées pendant la tonte et à chaque tour de tonte, elles deviennent de plus en plus petites et restent dans les bords pour toujours. Vous pouvez imaginer que cette herbe ne convient plus aux vaches. Mais qu'en est-il des autres animaux, comme les oiseaux qui se nourrissent au bord des routes ?

L'idée se pose si nous pouvons répéter la tournée Krui l'année prochaine, mais avec deux brouettes. Un pour rendre la Terre belle et un pour la Terre, qui a tant de beauté à offrir.

Demain un reportage détaillé de la ferme où nous sommes arrivés aujourd'hui : 'Les Bilbacs' - 'La Bêle Fontenoise à Fountaine au Pire. Tôt le matin nous allons assister à la traite des chèvres.Geschreven door

Al 3 reacties bij dit reisverslag

Strak plan, Henry, ik wil wel mee...

Zwervende Eik 2022-05-17 19:42:02

Hoi Henry, Op de voet blijf ik je volgen. Het schiet al lekker op. En wat een mooie ontmoetingen onderweg. Het lijkt helaas qua 'zwerfvuil' nog wel erger in Frankrijk dan in Nederland. Nog veel goed weer gewenst en hopelijk wordt het niet té warm. Hartelijke groet uit Boxtel!

Jan Juffermans 2022-05-17 22:41:59

Hoi strijders, Ik volg jullie natúúrlijk met overmatige belangstelling. Keep it up, love the stories. In gedachte loop ik mee. Groet van onder de rook van Tata Steel Paul

Paul B. 2022-05-18 08:40:59
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.