Dag 4 - 25 april Tilburg

Nederland, Tilburg

English and French - below (via Google translate)

"Lopend stil staan bij de Aarde."
"Geld begraven en bewustzijn verhogend."

Twee uitspraken die vandaag voorbij kwamen. Een korte krui-tocht vandaag, die een zegen kreeg van Maria in een pelgrimskerkje op de route. Uiteraard een kaarsje opgestoken en gevraagd om mooi weer onderweg. We kwamen immers met regen aldaar aan. Gelijk even de regenuitrusting getest.

Lopend stil staan bij de Aarde. Ja dat is wat we doen. Elke stap is even contact maken met de Aarde die alle stappen in dankbaarheid draagt. Bij elke stap sta je een klein moment stil; met alle meelopers vele kleine stap-momenten op deze krui-tocht naar Parijs.

We kwam aan bij de Muzentuin en werden ontvangen door de Grootmoeders van de Lage landen met een ceremonie rondom het vuur en een drum sessie.
Met Jan Juffermans, die de hele dag meeliep, heb ik nog een podcast opgenomen. Hij deed zijn verhaal aan de hand van enkele voorwerpen, die hij had meegenomen.
In de Muzentuin hebben we ook geld begraven. Een briefje van 100 euro met een hoog rendement, omdat er na enkele weken op die plek bloemenplantjes opkomen.
Na afloop ging de kruiwagen in de Krui-taxibus, zodat ik naar een verder gelegen slaapplek kon. Ik slaap bij Godert in huis Hij heeft de dag in de Muzentuin georganiseerd. Waarvoor mijn Dank.

Op naar dag 5 waar ik bij de start opgewacht wordt door een journalist van het NRC Handelsblad.

Lees een dagelijks kunstwerkje van Dichter voor de Aarde Jan Kleefstra op onze website: https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde
  • -----

English

"Standing still at the Earth."

"Burying money and raising awareness."

Two statements that came by today. A short cruise today, which received a blessing from Mary in a pilgrim church on the route. Naturally lit a candle and asked for nice weather on the way. After all, we arrived there with rain. Immediately tested the rain gear.

Walking while being aware of the Earth. Yes that's what we do. Every step is making contact with the Earth who carries all the steps in gratitude. With each step you pause for a moment; with all the followers many small step-moments on this wheelbarrow-walk to Paris.

We arrived at the Muzentuin and were welcomed by the Grandmothers of the Low Countries with a ceremony around the fire and a drum session.
I recorded a podcast with Jan Juffermans, who walked along all day. He told his story on the basis of some objects that he had brought with him.
We also buried money in the Muzentuin. A 100 euro note with a high return, because after a few weeks flower plants emerge in that spot.
Afterwards the wheelbarrow went into the Wheelbarrow-taxi bus, so that I could go to a more distant sleeping place. I sleep in Godert's house. He organized the day in the Muzentuin. For which my thanks.

On to day 5 where I am met at the start by a journalist from the NRC (Daily Newspaper).

Français

"Debout immobile sur la Terre."

"Enterrer de l'argent et sensibiliser."

Deux déclarations qui sont tombées aujourd'hui. Une courte croisière aujourd'hui, qui a reçu une bénédiction de Marie dans une église de pèlerinage sur la route. Naturellement allumé une bougie et demandé du beau temps sur le chemin. Après tout, nous sommes arrivés là-bas avec de la pluie. Immédiatement testé les vêtements de pluie.

Marcher toujours avec la Terre. Oui c'est ce que nous faisons. Chaque pas est une prise de contact avec la Terre qui porte tous les pas en signe de gratitude. A chaque pas, vous vous arrêtez un instant ; avec tous les adeptes de nombreux petits moments étape sur cette croisière à Paris.

Nous sommes arrivés au Muzentuin et avons été accueillis par les Grands-mères des Pays-Bas avec une cérémonie autour du feu et une session de tambour.
J'ai enregistré un podcast avec Jan Juffermans, qui a marché toute la journée. Il raconta son histoire à partir de quelques objets qu'il avait apportés avec lui.
Nous avons également enterré de l'argent dans le Muzentuin. Un billet de 100 euros avec un rendement élevé, car après quelques semaines, des plantes fleuries émergent à cet endroit.
Ensuite, la brouette est allée dans le bus taxi Krui, afin que je puisse aller dans un lieu de couchage plus éloigné. Je dors chez Godert, il a organisé la journée au Muzentuin. Pour lequel mes remerciements.

Au jour 5 où je suis accueilli au départ par un journaliste du NRC Handelsblad.


Geschreven door

Al 3 reacties bij dit reisverslag

Lopend stilstaan bij de Aarde: Iedere vertraging brengt iets. Vliegtuig, trein, auto, rennen, stilstaan of zelfs even op de Aarde liggen, het werkelijke contact is eenvoudiger te maken in rust. Als je je lang genoeg wandelend verplaatst dan zie je de grond onder je voeten veranderen, je ziet dat de huizen opgetrokken zijn uit de grond waarop het staat en de mensen, die lijken zelfs ook te passen bij de sfeer van het landschap.

Frans-Willem 2022-04-25 21:36:30

Ik loop elke dag mee op afstand. Ook doe ik daar een klein verslagje van in de Facebook groep die @Dik Zantingh heeft aangemaakt. Heel veel succes met dit bijzonder project. Mvg Jetty

Jetty Fictorie 2022-04-25 23:15:48

Fantastisch initiatief! Toen ik het las voelde ik onmiddellijk meer contact met de aarde. Dat voelt goed!

Ann marynissen onmiddellijk 2022-04-26 03:19:57
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.