Dag 20 - 11 mei Bergen (Mons)

België, Bergen

English and French - below (via Google translate)

Maria kapelletjes en electro huisjes
Vandaag was niets gepland. Gewoon kruien. Een lange afstand van 19 km.
Mijn oog viel op de vele Maria kappelletjes. Waarom worden die nu niet meer bijgeplaatst? Was dit van een vervlogen tijdsgeest / tijdperk? En wat is de nieuwe? Mijn oog viel vervolgens op de vele electro huisjes langs deze route. Is dat onze nieuwe religie? Niet de verbinding met elkaar vanuit een geloof, maar gewoon kabels door de grond.
En wat komt erna?
Eerder schreef ik al eens over het tijdperk van de wolkenkrabbers, dat plaats gaat maken voor die van de tuinkrabbers.
De mens verbonden met de Aarde. In het kleine; dicht bij de Aarde het grootse doen. Met een tuinkrabber ben je dichter bij wat er in de grond leeft en hoe we daar zorgvuldig mee om kunnen gaan.
De Aarde. We komen er uit voort, we leven ervan en gaan erin terug. De liefde voor jezelf, elkaar en de Aarde toont ons een nieuwe weg hierin.
Ik wordt blij van de hoeveelheid mooie mensen die ik op de Krui-tocht tegenkom en die ieder op hun eigen wijze hier al vorm aan geven.

Ik sluit de dag af met een zoom-meeting met de salon van CHE (Center for Human Emergence). In dezelfde geest hebben we met elkaar gesproken over de schone taak die voor ons ligt om met elkaar iets mooi op Aarde te creëren.

Mooi was het: https://youtu.be/l0JEv5XyZYM

ENGLISH
Maria chapels and electro houses
Today nothing was planned. Just curl. A long distance of 19 km.
My eye fell on the many Maria chapels. Why aren't they added anymore? Was this from a bygone zeitgeist/era? And what's the new one? My eye then fell on the many electro houses along this route. Is that our new religion? Not the connection with each other from a belief, but just cables through the ground.
And what comes next?
Earlier I wrote about the era of the skyscrapers, which will make way for that of garden scrapers.
Humans connected to the Earth. In the small; close to Earth to do the greatest. With a garden scraper you are closer to what lives in the ground and how we can handle it carefully.
The earth. We come from it, we live from it and go back into it. The love for yourself, each other and the Earth shows us a new way in this.
I am happy with the amount of beautiful people I meet on the Krui tour and who are already shaping this in their own way.

I will close the day with a zoom meeting with the salon of CHE (Center for Human Emergence). In the same vein, we talked about the beautiful task that lies ahead of us to create something beautiful on Earth together.

FRANÇAIS
Chapelles Maria et maisons électro
Aujourd'hui, rien n'était prévu. Bouclez simplement. Une longue distance de 19 km.
Mon regard tomba sur les nombreuses chapelles Maria. Pourquoi ne sont-ils plus ajoutés ? Était-ce d'une époque / zeitgeist révolue? Et c'est quoi le nouveau ? Mon regard est alors tombé sur les nombreuses maisons électro le long de ce parcours. Est-ce notre nouvelle religion ? Pas la connexion les uns avec les autres à partir d'une croyance, mais juste des câbles à travers le sol.
Et qu'est-ce qui vient ensuite?
J'ai parlé plus tôt de l'ère des gratte-ciel, qui fera place à celle des grattoirs de jardin.
Des humains connectés à la Terre. Dans le petit; près de la Terre pour faire le plus grand. Avec un grattoir de jardin, vous êtes plus proche de ce qui vit dans le sol et de la façon dont nous pouvons le manipuler avec précaution.
La terre. Nous en venons, nous en vivons et nous y retournons. L'amour pour vous-même, les uns pour les autres et pour la Terre nous montre une nouvelle voie à cet égard.
Je suis content du nombre de belles personnes que je rencontre lors de la tournée Krui et qui façonnent déjà cela à leur manière.

Je clôture la journée par une rencontre zoom avec le salon du CHE (Centre d'Emergence Humaine). Dans le même ordre d'idées, nous avons parlé de la belle tâche qui nous attend pour créer ensemble quelque chose de beau sur Terre.


Geschreven door

Al 5 reacties bij dit reisverslag

“The earth. We come from it, we live from it and go back into it. The love for yourself, each other and the Earth shows us a new way in this.” - mooi Henry! En zo is het 💚🌍💚 ubuntu🙏🏻

Jeanne 2022-05-12 09:18:54

Toutes mes félicitations pour ce voyage, vous reviendrez sans aucun doute enrichi de merveilleux souvenirs. Bonne continuation à vous deux. Annick Thieusies

Vanbiervliet Annick 2022-05-12 09:34:54

Keep going strong to save the earth for all of us ! Chapeau !

Adelheid & Huub Kortekaas 2022-05-12 09:50:38

Hallo henry. Fijn om je digitaal te kunnen volgen. Ik zie dat je geniet. Happy travels. Xj

Jenny elissen 2022-05-12 13:26:35

Wat leuk om je zo te volgen! Goede reis!

Margreet van der Gaag 2022-05-18 16:36:53
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.