Dag 23 - 14 mei Bermeries

Frankrijk, Bermeries

English and Français - below (via Google translate)

Rustdag
De route is naar Gites des Prairies in Maresches (buiten de rechte lijn route). Daar verblijven we een aantal nachten. Dat geeft ons wat rust en hoeven we niet steeds nieuwe slaapplekken in te richten. Met dank aan Frans-Willem en Joop die het vervoer naar die slaapplek organiseren en weer terug op de route.
De kruiwagen blijft op koers richting Parijs.

"Terre de Sens Bermeries" is een vereniging die tot doel heeft de sterke band met de boerderij te herstellen met vooral vrijwilligers. Het is een AMAP (SCA) en wij waren er gisteren op hun wekelijkse markt, waar iedereen zijn producten kwam halen. Zij hebben koeien, groenten en fruit. De opzet is dat je voor 12 euro per week zelf je groenten kunt kiezen, zodanig dat je weinig hoeft weg te gooien.
https://www.amap.terredesens59.fr/ (SCA = Community Supported Agriculture)

ENGLISH
Rest day
The route is to Gites des Prairies in Maresches (off the straight line route). We stay there for a few nights. That gives us some peace of mind and we don't have to set up new sleeping places all the time. Thanks to Frans-Willem and Joop who organize the transport to that sleeping place and back on the route.
The wheelbarrow stays on course towards Paris.

"Terre de Sens Bermeries" is an association that aims to restore the strong bond with the farm, mainly with volunteers. It's an AMAP (SCA) and we were there yesterday at their weekly market, where everyone came to get their products. They have cows, vegetables and fruit. The idea is that you can choose your own vegetables for 12 euros a week, so that you don't have to throw much away.
(SCA = Community Supported Agriculture)

FRANÇAIS
Jour de repos
L'itinéraire se fait vers Gites des Prairies à Maresches (hors ligne droite). Nous y restons quelques nuits. Cela nous donne une certaine tranquillité d'esprit et nous n'avons pas à créer de nouveaux lieux de couchage tout le temps. Merci à Frans-Willem et Joop qui organisent le transport vers ce lieu de couchage et retour sur la route.
La brouette maintient son cap vers Paris.

"Terre de Sens Bermeries" est une association qui a pour but de restaurer le lien fort avec la ferme, principalement avec des bénévoles. C'est une AMAP (SCA) et nous y étions hier à leur marché hebdomadaire, où tout le monde venait chercher ses produits. Ils ont des vaches, des légumes et des fruits. L'idée est que vous puissiez choisir vous-même vos légumes pour 12 euros par semaine, afin de ne pas avoir à jeter grand-chose.
(SCA = Community Supported Agriculture)


Geschreven door

Geen reacties bij dit reisverslag

 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.