Dag 38 - 29 mei Rully

Frankrijk, Rully

English and Français translation below (via Google)

Hoog rendement voor de natuur en de samenleving.
We hebben denk ik al op meer dan 40 plekken geld "gecomposteerd" als symbolische actie om geld terug te geven aan de Aarde.
Ook vandaag weer geld begraven in de tuin op de ‘Prieure de Bray’ waar we werden ontvangen door Sophie en Laurent Sirot.

Over het hoe en waarom van geld composteren heb ik vorig jaar een blog geschreven, waarin ik met Lex Bohlmeijer vanuit 2035 terugkijk naar 2021.
In 2035 plukken wij de vruchten van het composteren van geld want er is daardoor een enorm potentieel ontstaan, omdat er geen aankoop van grond meer nodig is en dus alles goedkoper is geworden. Je kunt dan een huis bouwen dat generaties meegaat, terwijl in 2021 nieuwe toetreders van de woningmarkt alleen maar konden dromen van een ‘eigen huis’. We hebben dan ook minder grondstoffen nodig en we oogsten gezonde producten van de Aarde. We zien dat de Aarde helemaal vrij is en dat dit generaties doorwerkt met een hoog rendement voor de natuur en de samenleving.
Het hele artikel vind je op https://www.veerhuis.nl/het-composteren-van-geld-een-groot-succes/

We hadden weer een super dag. Alleen het begin van de route langs de rivier de Oise bleek niet mogelijk zoals gepland en we liepen uiteindelijk dood op een industrieterrein. Ja, ook dat kom je tegen. Zo ook een paar dagen terug toen er op ons pad door een bos een boom onze weg versperde - zie https://youtu.be/y6OXToKOPDw
Gelukkig waren we op tijd in Raray waar een 15-tal Fransen ons tegemoet was gelopen om de laatste 4 km mee te lopen.
Verder met Laurent uitgebreid gesproken over het idee van landeigendom en het concept van Terre de Liens. Hij wil daar zeker wat mee gaan doen. Hij was blij met de Krui-tocht en dat we bij hen langskwamen. We kregen een heerlijk diner en ontbijt aangeboden.

ENGLISH
High return for nature and society.
I think we've already "composted" money in over 40 places as a symbolic action to give money back to the Earth.
Also today money buried in the garden on the 'Prieure de Bray' where we were received by Sophie and Laurent Sirot.

Last year I wrote a blog about the how and why of composting money, in which I look back from 2035 to 2021 with Lex Bohlmeijer.
In 2035 we will reap the benefits of composting money because this has created enormous potential, because there is no longer any need to purchase land and everything has become cheaper. You can then build a house that will last for generations, while in 2021 new entrants to the housing market could only dream of having their own home. We therefore need fewer raw materials and we harvest healthy products from the Earth. We see that the Earth is completely free and that this continues for generations with a high return for nature and society.

We had another great day. Only the start of the route along the river Oise turned out to be impossible as planned and we ended up dead in an industrial area. Yes, you will find that too. Just like a few days ago when a tree blocked our way through a forest - see the video.
Fortunately we were in Raray in time where about 15 French people had met us to walk the last 4 km.
Also discussed extensively with Laurent the idea of ​​land ownership and the concept of Terre de Liens. He definitely wants to do something with it. He was happy with the Krui tour and that we came to visit them. We were offered a delicious dinner and breakfast.

FRANÇAIS
Rendement élevé pour la nature et la société.
Je pense que nous avons déjà "composté" de l'argent dans plus de 40 endroits comme action symbolique pour redonner de l'argent à la Terre.
Aujourd'hui aussi de l'argent enterré dans le jardin du Prieuré de Bray où nous avons été reçus par Sophie et Laurent Sirot.

L'année dernière, j'ai écrit un blog sur le comment et le pourquoi du compostage de l'argent, dans lequel je reviens de 2035 à 2021 avec Lex Bohlmeijer.
En 2035, nous récolterons les bénéfices de l'argent du compostage car cela a créé un potentiel énorme, car il n'y a plus besoin d'acheter des terres et tout est devenu moins cher. Vous pouvez alors construire une maison qui durera des générations, alors qu'en 2021, les nouveaux entrants sur le marché du logement ne pouvaient que rêver d'avoir leur propre maison. Nous avons donc besoin de moins de matières premières et nous récoltons des produits sains de la Terre. Nous voyons que la Terre est complètement libre et que cela continue pendant des générations avec un rendement élevé pour la nature et la société.

Nous avons passé une autre excellente journée. Seul le début du parcours le long de l'Oise s'est avéré impossible comme prévu et nous nous sommes retrouvés morts dans une zone industrielle. Oui, vous le trouverez aussi. Tout comme il y a quelques jours, lorsqu'un arbre nous a bloqué le chemin à travers une forêt - voir la vidéo.
Heureusement nous étions à Raray à temps où une quinzaine de français nous avaient rencontrés pour parcourir les 4 derniers kilomètres.
Egalement discuté longuement avec Laurent de l'idée de propriété foncière et du concept de Terre de Liens. Il veut absolument en faire quelque chose. Il était content de la tournée Krui et que nous soyons venus leur rendre visite. On nous a offert un délicieux dîner et petit déjeuner.
More about this source textSource text required for additional translation information


Geschreven door

Al 2 reacties bij dit reisverslag

Een dag die idd niet goed begon maar vanaf Verberie goed werd en eindigde op een fantastische plek, nl. ‘Le Prieuré de Bray’, met een ontzettend gastvrij koppel dat in 25 jaar tijd deze historische plek van 5% bewoonbaar naar bijna geheel gerenoveerd getransformeerd heeft. Inmiddels wonen en werken er 5 families.

Jeanne-Marie 2022-05-30 22:12:58

Via een oude romeinse weg naar de onbeschrijflijk mooie priorij met wederom zeer gastvrije bewoners. Een aanrader om ook eens langs te gaan!

Friso 2022-06-01 19:56:26
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.