Dag 8 - 29 april Zoersel

België, Zoersel

English and French - below (via Google translate)

Verpaarding
Vandaag leerde ik een nieuw woord: Verpaarding. Veel landbouwgrond wordt gekocht door paardenliefhebbers. Jonge boeren die een boerderij willen kopen hebben daar de middelen niet voor en daarmee neemt het landbouw areaal af.

ATV (Antwerpse TV) maakte een mooie docu bij aankomst in Zoersel in de Samentuin aan de Veldstraat: https://m.gva.be/cnt/dmf20220428_95507812

Dit is een verslag van het gesprek met de Burgemeester Liesbeth Verstreken en Schepen Marc de Cordt https://youtu.be/b7mNFHE0Vpg
Marc kwam nog met een alternatief voor "iemand die de kar trekt". Hij maakt er "iemand die de kruiwagen duwt" van.
Ook hier laten we geld in de grond achter: https://youtu.be/wHkfsu7uxIc
Ook hier weer een hele rij kruiwagen die ons opwachtte

Het was al met al een pittige dag. Na de eerste 14 km kwam ik aan in Zoersel; je denk dan fff te kunnen uitrusten. Niet dus. Een cameraploeg stond klaar bij de aankomst en een journalist had veel vragen en dan nog het gesprek met gemeentelijk bestuurders. Uiteraard was ik daar blij mee. En vervolgens weer 4,5 km lopen naar de plek waar ooit VELT (Vereniging voor Ecologisch Leef en Teeltwijzen) is opgericht door Daniel Willaeys en Aleide Lagrou
Zie ook: https://rb.gy/iyvtcn
Wij verbleven in hun huis met meters boekenplanken. Na het heerlijke eten kon ik vroeg onder de wol.

Lees een dagelijks kunstwerkje van Dichter voor de Aarde Jan Kleefstra op onze website: https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde

ENGLISH
Horses overflow
Today I learned a new word: Verpaarding. Much farmland is bought by horse lovers. Young farmers who want to buy a farm do not have the resources to do so, and as a result the agricultural area is decreasing.

ATV (Antwerp TV) made a nice documentary on arrival in Zoersel in the Samentuin on the Veldstraat.

This is a report of the conversation with Mayor Liesbeth Verstreken and Alderman Marc de Cordt - see video
Marc came up with an alternative for "someone who pulls the cart". He makes it "someone who pushes the wheelbarrow".
Here too we leave money in the ground - see video
Here too a whole row of wheelbarrows waiting for us

All in all it was a tough day. After the first 14 km I arrived in Zoersel; you think you can rest fff. Not so. A camera crew was ready on arrival and a journalist had many questions and then the conversation with municipal administrators. Of course I was happy with that. And then walk another 4.5 km to the place where VELT (Association for Ecological Living and Cultivation Methods) was founded by Daniel Willaeys and Aleide Lagrou
We stayed in their house with meters of bookshelves. After the delicious food I could go under the wool early.
More about this source textSource text required for additional translation information


FRANÇAIS
Les chevaux débordent
Aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot : Verpaarding. Beaucoup de terres agricoles sont achetées par des amoureux des chevaux. Les jeunes agriculteurs qui veulent acheter une ferme n'ont pas les ressources pour le faire, et par conséquent la surface agricole diminue.

ATV (Antwerp TV) a réalisé un beau documentaire à l'arrivée à Zoersel dans le Samentuin sur la Veldstraat.

Ceci est un rapport de la conversation avec le maire Liesbeth Verstreken et l'échevin Marc de Cordt - voir la vidéo
Marc a proposé une alternative pour "quelqu'un qui tire la charrette". Il en fait "quelqu'un qui pousse la brouette".
Ici aussi on laisse de l'argent dans le sol - voir vidéo
Ici aussi toute une rangée de brouettes nous attend

Dans l'ensemble, ce fut une journée difficile. Après les 14 premiers kilomètres j'arrivais à Zoersel; tu penses pouvoir te reposer fff. Pas si. Une équipe de tournage était prête à l'arrivée et un journaliste avait de nombreuses questions, puis la conversation avec les administrateurs municipaux. Bien sûr, j'étais content de ça. Et puis marchez encore 4,5 km jusqu'à l'endroit où VELT (Association pour des méthodes de vie et de culture écologiques) a été fondée par Daniel Willaeys et Aleide Lagrou
Nous sommes restés dans leur maison avec des mètres d'étagères. Après la délicieuse nourriture, je pouvais passer sous la laine tôt.
Geschreven door

Al 1 reacties bij dit reisverslag

Wat een leuke verslagen, Henry. Mooi om te zien hoe rustig, eenvoudig en (com)passievol jij over de Aarde praat.

Jeanne-Marie 2022-04-30 17:04:42
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.