Dag 17 - 8 mei Tubeke

België, Tubeke

English and French - below (via Google translate)

"Bedankt dat jullie de Aarde steunen"
Dat zei een van de kinderen van een scoutinggroep, die we tegenkwamen en daarna begonnen verschillende kinderen bloemen te plukken voor in de kruiwagen.

We wandelen deze dag van Linkebeek via Halle naar Tubeke. Een mooie route waarover Jan Kleefstra schrijft: "Waar de meest onmogelijke schoonheid bijeen gezongen wordt."
In Halle zijn we in een winkeltje winkel geweest dat "Lokaal" heet met de ondertitel “gemaan goed”. Daar hartelijk ontvangen en een presentatie gegeven aan genodigden. Ook Trui van CLT gaf een presentatie.
En . . . . . er was weer een journalist van Het Laatste Nieuws en Radio 2

De winkel is heel erg op zoek naar echt lokale producten die zij rechtstreeks kunnen afnemen. Zij kijken voor hun waren naar het aantal voedselkilometers. Bijvoorbeeld Belgische bieren zijn vaak van ingrediënten buiten België. En nu hebben ze iets lokaal 15 kilometer van de winkel.

Onderweg van Halle naar Tubeke even gerust op een terras met speciale regio bieren. Het terras zat vol en ieder bleek al op de hoogte van de Krui-tocht. De cafe baas wilde wel met ons op de foto om het op zijn social media te posten.
Ook Peggy Massien, de Schepen van Halle, zat op het terras en was enthousiast en zei dat ze morgen erover zal vertellen in het gemeentebestuur van haar stad

We slapen vannacht in het co-housing project La Grande Cense.


ENGLISH
"Thank you for supporting the Earth"
So said one of the children of a scouting group, whom we met and after that several children started to pick flowers for the wheelbarrow.

This day we walk from Linkebeek via Halle to Tubize. A beautiful route about which Jan Kleefstra writes: "Where the most impossible beauty is sung together."
In Halle we went to a little shop called "Lokaal" with the subtitle "Gema well". There was a warm welcome and a presentation was given to invited guests. Trui from CLT also gave a presentation.
And . . . . . there was another journalist from Het Laatste Nieuws and Radio 2

The store is very much looking for truly local products that they can purchase directly. They look at the number of food kilometers for their goods. For example, Belgian beers often come from ingredients outside Belgium. And now they have something local 15 miles from the store.

On the way from Halle to Tubize, you can relax on a terrace with special regional beers. The terrace was full and everyone was already aware of the Krui tour. The cafe boss wanted to take a picture with us to post it on his social media.
Also Peggy Massien, the Alderman of Halle, sat on the terrace and was enthusiastic and said that she will tell about it tomorrow in the municipal council of her city

Tonight we sleep in the cohousing project La Grande Cense.

FRANÇAIS
"Merci de soutenir la Terre"
C'est ce qu'a dit l'un des enfants d'un groupe de scouts, que nous avons rencontré et après cela, plusieurs enfants ont commencé à cueillir des fleurs pour la brouette.

Ce jour-là, nous marchons de Linkebeek via Halle à Tubize. Une belle route à propos de laquelle Jan Kleefstra écrit : "Où la beauté la plus impossible est chantée ensemble."
A Halle, nous sommes allés dans un petit magasin appelé "Lokaal" avec le sous-titre "Gema well". L'accueil a été chaleureux et une présentation a été faite aux invités. Trui de CLT a également fait une présentation.
Et . . . . il y avait un autre journaliste de Het Laatste Nieuws et Radio 2

Le magasin est très à la recherche de produits vraiment locaux qu'ils peuvent acheter directement. Ils regardent le nombre de kilomètres alimentaires pour leurs marchandises. Par exemple, les bières belges proviennent souvent d'ingrédients étrangers à la Belgique. Et maintenant, ils ont quelque chose de local à 15 miles du magasin.

Sur le chemin de Halle à Tubize, vous pourrez vous détendre sur une terrasse avec des bières régionales spéciales. La terrasse était pleine et tout le monde était déjà au courant de la tournée Krui. Le patron du café a voulu prendre une photo avec nous pour la publier sur ses réseaux sociaux.
Aussi Peggy Massien, l'échevine de Halle, s'est assise sur la terrasse et s'est montrée enthousiaste et a dit qu'elle en parlerait demain au conseil municipal de sa ville

Ce soir on dort dans le projet de cohabitation La Grande Cense.

Geschreven door

Geen reacties bij dit reisverslag

 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.