Dag 34 - 25 mei Montmacq

Frankrijk, Chiry-Ourscamp

English and Français translation below (via Google)

Krui-tocht leverde extra bomen contract op
De Krui-tocht kwam op 25 mei aan bij het ‘Lycée horticole’ in Ribécourt-Dreslincourt; onze 34ste van de 45 dagen naar Parijs. Op de foto staat de directeur Gaetan Esclavont bij bomen die zij als school opkweken. Het bijzondere is dat de Krui-tocht hen een opdracht opleverende om 3000 extra bomen op te kweken in het kader van herplant doelstellingen in Frankrijk. Ik mocht in hun kas de eerste zaadjes hiervoor zaaien in een tray samen met de leerlingen en alle meelopers op de Krui-tocht.

Zo leidde de Krui-tocht niet alleen tot het vrijmaken van grond op een aantal plekken, zoals in eerdere verslagen is gemeld. We hebben zeker ook mee bomen nodig. Mooi dat het voor deze school dit extra bomen contract opleverde.
Het roept de gedachte op om volgend jaar weer een Krui-tocht te organiseren. We broeden maar even op dit idee.

Verder

ENGLISH
Wheelbarrow walk resulted in extra trees contract
The Wheelbarrow walk arrived on May 25 at the Lycée horticole in Ribécourt-Dreslincourt; our 34th of the 45 days to Paris. In the photo the director Gaetan Esclavont is standing next to trees that they grow as a school. The special thing is that the Wheelbarrow walk gave them an assignment to grow 3000 extra trees in the context of replanting objectives in France. I was allowed to sow the first seeds for this in a tray in their greenhouse together with the students and all followers on the Wheelbarrow walk.

For example, the Wheelbarrow walk did not only lead to the clearing of soil in a number of places, as reported in previous reports. We definitely need trees too. Nice that it resulted in this extra tree contract for this school.
It evokes the idea of ​​organizing another Wheelbarrow walk next year. Let's brood on this idea for a while.

Further
  • On Facebook you will find a photo report of the municipality itself on May 25: https://www.facebook.com/ribecourtdreslincourt
  • On the France 3 TV we were in the news for yesterday - see video
  • At the end of the day an explanation about car sharing was on the program.

FRANÇAIS
La tournée de brouette a abouti à un contrat d'arbres supplémentaires
La tournée de brouette est arrivé le 25 mai au Lycée horticole de Ribécourt-Dreslincourt ; notre 34ème des 45 jours à Paris. Sur la photo, le réalisateur Gaetan Esclavont se tient à côté d'arbres qu'ils cultivent en tant qu'école. La particularité est que la tournée de brouette leur a confié la mission de faire pousser 3000 arbres supplémentaires dans le cadre d'objectifs de replantation en France. J'ai été autorisé à semer les premières graines dans un bac dans leur serre avec les étudiants et tous les adeptes du la tournée de brouette.

Par exemple, la tournée de brouette n'a pas seulement conduit au défrichement du sol en un certain nombre d'endroits, comme indiqué dans les rapports précédents. Nous avons certainement besoin d'arbres aussi. C'est bien que cela ait abouti à ce contrat d'arbre supplémentaire pour cette école.
Il évoque l'idée d'organiser une autre tournée brouette l'année prochaine. Réfléchissons un moment à cette idée.

Plus loin
  • Sur Facebook vous trouverez un reportage photo de la commune elle-même le 25 mai : https://www.facebook.com/ribecourtdreslincourt
  • Sur France 3 TV on était au JT d'hier - voir la vidéo
  • En fin de journée une explication sur le covoiturage était au programme.


Geschreven door

Al 4 reacties bij dit reisverslag

Wat ben je toch goed bezig! Ontroerend! Nog veel succes!

Jos en Maria 2022-05-26 21:36:31

Wat een mooi contact is dat met deze school! Wat een effect heeft je tocht, Henry! Geweldig!

Noelle 2022-05-28 17:42:24

Henry, Je bent en blijf en bijzonder mens. Nederland kan trots op je zijn. Wegen de laatste loodjes het zwaarst, of juist niet, nu je het topje van de Eifeltoren bijna kunt zien? Nil volentibus arduum.

Jan Peterse 2022-05-31 14:38:20

Leuk Jan je reactie uit het verre Mexico. Hier alles goed. Gisteren ontvangen door 200 kinderen in Senlis. Parijs gaat helemaal lukken. Groet Henry

Henry 2022-05-31 17:35:45
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.