Dag 41 - 1 juni Goussainville

Frankrijk, Goussainville

English and Français translation below (via Google)

Vandaag alleen maar lopen.
Niet zo ver, een etappe van 11 km.
Maar het werden er uiteindelijk wel 13. Een weg die normaal ook voor landbouwverkeer gebruikt wordt, is helemaal volgestort met afval. Bijgaand de foto's dat de kruiwagen voor het afval staat en Jeanne-Marie en Henriëtte verkennen of we nog ergens kunnen oversteken of erover kunnen klimmen. Niet dus. De andere foto is genomen vanaf de andere kant waar we na 2 km uiteindelijk weer uitkwamen.

Mooi om daar over na te denken. De vraag of je een berg gaat beklimmen / bevechten of er met een weide boog omheen gaat.
Er omheen gaan was ook een hoofdgedachte van Pieter Kooistra, die met zijn boek "Het ideale eigenbelang" liet zien hoe je naast de huidige economie er ook een weg omheen/naast kunt vinden. Ik heb daar de dimensie van de Aarde aan toegevoegd. Zie https://www.veerhuis.nl/basisinkomen-voor-de-aarde/

We hebben de Hollandse luchten met ons mee naar Parijs genomen: https://youtu.be/Wl30plRsqc8

ENGLISH
Just walking today.
Not that far, a stage of 11 km.
But in the end there were 13. A road that is normally also used for agricultural traffic is completely filled with waste. Attached are the photos that the wheelbarrow is standing in front of the waste and Jeanne-Marie and Henriëtte are exploring whether we can still cross or climb somewhere. Not so. The other photo was taken from the other side where we finally came out after 2 km.

Nice to think about. The question of whether you are going to climb / fight a mountain or go with a meadow arc around it.
Going around it was also a main idea of Pieter Kooistra, who showed with his book "The ideal self-interest" how you can also find a way around/next to the current economy. I added the dimension of Earth to that. See https://www.veerhuis.nl/basisinkomen-voor-de-aarde/

We have taken the Dutch skies with us to Paris; see video

FRANÇAIS
Juste marcher aujourd'hui.
Pas si loin, une étape de 11 km.
Mais au final il y en avait 13. Une route qui est normalement aussi utilisée pour le trafic agricole est complètement remplie de déchets. Ci-joint les photos que la brouette se tient devant la déchetterie et que Jeanne-Marie et Henriëtte se demandent si on peut encore traverser ou grimper quelque part. Pas si. L'autre photo a été prise de l'autre côté où nous sommes finalement sortis après 2 km.

Agréable à penser. La question de savoir si vous allez escalader / combattre une montagne ou aller avec un arc de prairie autour d'elle.
Le contourner était également une idée principale de Pieter Kooistra, qui a montré avec son livre "L'intérêt personnel idéal" comment, en plus de l'économie actuelle, on peut aussi trouver un moyen de le contourner/à côté. J'y ai ajouté la dimension de la Terre. Voir https://www.veerhuis.nl/basisinkomen-voor-de-aarde/

Nous avons emporté le ciel hollandais avec nous à Paris ; voir la vidéo


Geschreven door

Geen reacties bij dit reisverslag

 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.