Dag 12 - 3 mei Mechelen

België, Mechelen

English and French - below (via Google translate)

Lopend naar Mechelen kwamen we een groenten museum tegen; 't Grom. Een oude en hele nieuwe kruiwagen troffen we aan. Er is een museum met oude werktuigen en veel verschillende (oude) groenten en tuin inrichtingen. Het worden vele groepen rondgeleid en ideaal voor kinderen in schoolverband.

Aangekomen in Mechelen kon je merken dat de Krui-tocht gisteravond in het nieuws was. Terrasgasten sprongen uit hun stoel om ons aan te houden en mensen onderweg schoten ons aan of draaiden hun autoraampje open om ons aan te moedigen.
Alle aanmoedigingen onderweg leert me dat een positieve actie als deze veel blijheid oproept.
In België is in elke plaats aandacht van de pers, of het nu een cameraploeg of een journalist van een lokale of nationale krant is.

Aan het einde van de middag land ik in ‘t Hof bySONder. Een plek waar, zoals op het aanplakbiljet te lezen is, bijzondere projecten samenkomen.
's Avond is er een dialoog avond waar ik het verhaal van de Krui-tocht kon brengen, naast een presentatie over Vrijhavens van Jeroen en over de "Grond der dingen". van SIgrid. Grond de dingen is het idee dat elke Mechelaar 1 m2 kon krijgen om daar een eigen invulling aan te geven.

ENGLISH
Walking to Mechelen we came across a vegetable museum; the Grom. We found an old and a whole new wheelbarrow. There is a museum with old tools and many different (old) vegetables and garden designs. It is guided by many groups and is ideal for children in school.

Arriving in Mechelen you could notice that the Krui tour was in the news last night. Terrace guests jumped out of their seats to stop us and people on the way shot us or opened their car windows to encourage us.
All the encouragement along the way teaches me that positive action like this brings a lot of joy.
In Belgium, every place receives attention from the press, be it a camera crew or a journalist from a local or national newspaper.

At the end of the afternoon I land in 't Hof bySONder. A place where, as can be read on the placard, special projects come together.
In the evening there is a dialogue evening where I could tell the story of the Krui tour, in addition to a presentation about Jeroen's Free Ports and about the "Ground of Things". from SIgrid. Ground the things is the idea that every Malinois could be given 1 m2 to give it his own interpretation.

FRANÇAIS
En marchant vers Malines, nous sommes tombés sur un musée des légumes; le Grom. Nous avons trouvé une vieille et une toute nouvelle brouette. Il y a un musée avec de vieux outils et de nombreux (anciens) légumes et dessins de jardin. Il est guidé par de nombreux groupes et est idéal pour les enfants scolarisés.

En arrivant à Malines, vous avez pu remarquer que la tournée Krui était dans l'actualité hier soir. Les invités de la terrasse ont sauté de leur siège pour nous arrêter et les gens en chemin nous ont tiré dessus ou ont ouvert les vitres de leur voiture pour nous encourager.
Tous les encouragements en cours de route m'apprennent qu'une action positive comme celle-ci apporte beaucoup de joie.
En Belgique, chaque lieu reçoit l'attention de la presse, qu'il s'agisse d'une équipe de tournage ou d'un journaliste d'un journal local ou national.

En fin d'après-midi j'atterris à 't Hof bySONder. Un endroit où, comme on peut le lire sur l'affichette, les projets spéciaux se rejoignent.
Le soir, il y a une soirée de dialogue où je pourrais raconter l'histoire de la tournée Krui, en plus d'une présentation sur les ports francs de Jeroen et sur le "Ground of Things". de SIgrid. Ancrer les choses, c'est l'idée qu'on pourrait donner à chaque Malinois 1 m2 pour en donner sa propre interprétation.Geschreven door

Al 4 reacties bij dit reisverslag

Wat mooi zoveel enthousiasme!

Henriëtte 2022-05-03 22:00:22

Je loopt alweer 12 dagen! En wat een mooie initiatieven overal op je route! Mooie dag ook weer vandaag! 🍀

Noëlle 2022-05-04 07:53:19

Wat een bySONdere tocht loop je Henry!!! Het enthousiasme wat je beschrijft is voelbaar in de woorden die je er aan geeft!!!

Clemens 2022-05-04 09:03:58

Dit bericht kreeg ik van een vriendin die dit traject meegelopen is. Zij schreef mij: Er wordt een positieve energie meegedragen, want vele passanten spreken Henry aan, allen enthousiast...vinden het waardevol wat hij doet. Het verspreidt zich als een vuurtje...mooi project. Dank je wel Ingrid voor je berichtje en jouw eigen positieve Zijns bijdrage. En Henry, jij bent een lopend vuurtje die de harten van alle mensen zal aanspreken en aansteken. Let op, ook die van de Unesco. Just Go Go.

Ajo van IJzeren 2022-05-04 20:18:03
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.