Dag 35- 26 mei Compiegne

Frankrijk, Compiègne

English and Français translation below (via Google)

Een natuurwandeling.
Aan het begin van de tocht werd de vraag gesteld of er nog wat speciaals op het programma zou staan. We hadden immers drukke dagen achter de rug. Het speciale van deze dag was de Aarde zelf; de voeten op de grond en contact met de natuur maken.
Deze dag liep Jeanne Specht Grijp mee en maakte hiervan een visueel verslag https://youtu.be/TNX-4a18jJ0
Meer valt er niet over te zeggen. Gewoon een mooie dag.
Of lees het verslag van Jan Kleefstra (zie https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde/ ) met daarin: " . . . . . . Het mooiste bos is een bos waarin je kunt verdwalen. Als de moed opraakt, de pen leeg is en het duister nadert. Als je een moment van overgave voelt en het leven plots eindeloos lijkt te zijn. Nog even flarden zonlicht hier en daar op de grond vallen en de bomen je vertellen dat alleen het leven je kan overkomen. Je bijna roekeloos wordt en toch voortdurend een beetje bang blijft, omdat je al de geluiden nog niet vertrouwt. Het bos toch niet eindeloos blijkt als je maar rechtdoor blijft lopen. En je ’s avonds in bed nog natrilt van de overweldiging die je maar nauwelijks in staat was te verdragen."

Bijzonder voorval. De foto van de kruiwagen in de lounge was bij het Ibis hotel waar ik één nacht verbleef. De dames van de receptie waren in een soort extase dat ik met de kruiwagen binnenkwam, omdat zij ons net op het journaal zagen. We kregen dus 's nachts voor de kruiwagen een plek in de lounge etalage.

ENGLISH
A nature walk.
At the start of the tour, the question was asked whether there would be anything special on the program. After all, we had had busy days. The special thing about this day was the Earth itself; put your feet on the ground and make contact with nature.
This day Jeanne Specht Grijp walked along and made a visual report.
There is nothing more to say about it. Just a beautiful day.
Or read Jan Kleefstra's report (see https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde/ ) containing: " . . . . . The most beautiful forest is a forest in which you can get lost. the courage runs out, the pen is empty and the darkness is approaching When you feel a moment of surrender and life suddenly seems endless Just a few slivers of sunlight here and there fall on the ground and the trees tell you that only life gives you can happen. You become almost reckless and yet constantly remain a little afraid, because you do not yet trust all the sounds. The forest does not seem endless if you just keep walking straight. And at night in bed you still tremble from the overwhelming you were barely able to bear."

Special incident. The photo of the wheelbarrow in the lounge was at the Ibis hotel where I stayed for one night. The ladies at the reception were in a kind of ecstasy that I came in with the wheelbarrow, because they just saw us on the news. So at night we got a place in the lounge window in front of the wheelbarrow.

FRANÇAIS
Une balade nature.
Au début de la tournée, on s'est demandé s'il y aurait quelque chose de spécial au programme. Après tout, nous avions eu des journées chargées. La particularité de cette journée était la Terre elle-même ; garder les pieds sur terre et entrer en contact avec la nature.
Ce jour-là, Jeanne Specht Grijp s'est promenée et a fait un reportage visuel.
Il n'y a rien de plus à dire à ce sujet. Juste une belle journée.
Ou lire le reportage de Jan Kleefstra (voir https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde/ ) contenant : " . . . . . La plus belle forêt est une forêt dans laquelle on peut se perdre. le courage s'épuise, l'enclos est vide et l'obscurité approche Quand tu ressens un moment d'abandon et que la vie semble soudain sans fin Juste quelques éclats de soleil ici et là tombent sur le sol et les arbres te disent que seule la vie te donne peut arriver. Vous devenez presque imprudent et pourtant vous restez constamment un peu effrayé, parce que vous ne faites pas encore confiance à tous les sons. La forêt ne semble pas sans fin si vous continuez à marcher droit. Et la nuit au lit, vous tremblez encore à cause de l'écrasant que vous pouviez à peine supporter."

Incident spécial. La photo de la brouette dans le salon était à l'hôtel Ibis où j'ai passé une nuit. Les dames de la réception étaient dans une sorte d'extase que je sois venu avec la brouette, parce qu'elles venaient de nous voir aux informations. Alors le soir on a eu une place à la fenêtre du salon devant la brouette.
Geschreven door

Al 1 reacties bij dit reisverslag

Mooi! En steeds dichter bij Parijs... Mijn oog valt toevallig net op de Franse vertaling van de laatste zin. Daar staat wel iets héél anders dan in het Nederlands - eigenlijk wel grappig. Google Translate heeft 'voor' begrepen als 'ergens voor' (plaatsbepaling) en nu staat er in 't Frans dat jullie een plek hebben gekregen aan het venster van de lounge, vóór de kruiwagen... Tssss... DAT had ik nu nooit van jou gedacht, Henry, dat jij hebt plaatsgenomen in de vitrine! :-D

Zwervende Eik 2022-05-28 23:38:55
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.