Dag 28 - 19 mei Fresnoy-le-Grand

Frankrijk, Fresnoy-le-Grand

English and Français translation below (via Google)

Van Blikken naar Bloemen.
Enkele dagen terug waren het de blikjes in de bermen die de aandacht kregen. Jazeker daar moeten we nog aan werken. Natuurlijk is het veel leuker om bloemen in het licht te zetten. Mijn aandacht viel vandaag op de bloemrijke grasranden langs de weg. Ik heb het maar even "Rue de Fleur" genoemd. Zo'n mooi straatje, dat je dan zomaar tegenkomt in een landschap van eindeloze weidsheid van graan- en koolzaadvelden. Plaatjes die je normaal gesproken niet ziet in reclamefolders van Frankrijk. Je hoofd komt letterlijk tot rust; de eindeloosheid brengt leegte in je mind.

Gisteren waren we bij het bedrijf van Benjamin Vermeulen; genaamd GAEC DES SITTELLES. Een website hebben ze niet. Je voelt dat ze gewoon aan het boeren zijn en de moderniteit van social media niet kennen of willen. Zijn ze dan niet modern? Zeker wel. Het is mooi om te horen hoe een nieuwe generatie het bedrijf heeft overgenomen en afscheid nam van de kippen en koeien. Hun melkquotum verkochten ze.
Het is 120 HA groot en alles is bio geteeld. Zij zijn lid van CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole). Wat ik deed met auto's delen doen zijn met alle machines. Het ziet er ook verzorgd en goed uit.
Zij hebben groenten en akkerbouw met o.a. wortel, graan, pompoen, pastinaak, bieten, uien, aardappelen en bonen.
Alle nieuwe schuren hebben zonnepanelen als een waterkerende dakconstructie; de zonnepanelen vormen het dak.
Wat ik wel mooi vond is dat de oude schuren er nog gewoon staan en dat alle nieuwe gebouwen er achter geplaatst waren. Het riep bij mij het beeld op dat we het oude achter ons kunnen laten, maar ook niet zomaar weg doen. Iets wat we als samenleving ook te doen hebben: met elkaar een geheel nieuwe weg inslaan met respect voor het huidige.

ENGLISH
From Cans to Flowers.
A few days ago it was the cans on the roadsides that got the attention. Yes, we still have to work on that. Of course it is much more fun to put flowers in the light. My attention fell today on the flowery grass edges along the road. I just called it "Rue de Fleur". Such a beautiful street that you just come across in a landscape of endless expanse of grain and rapeseed fields. Pictures that you normally don't see in advertising brochures of France. Your head literally comes to rest; the endlessness brings emptiness into your mind.

Yesterday we were at Benjamin Vermeulen's company; called GAEC DES SITTELLES. They don't have a website. You feel that they are just farming and do not know or want the modernity of social media. Are they not modern then? Certainly. It is nice to hear how a new generation has taken over the company and said goodbye to the chickens and cows. They sold their milk quota.
It is 120 HA and everything is organically grown. They are members of CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole). What I did with car parts is with all machines. It also looks neat and good.
They have vegetables and agriculture that includes carrots, grains, pumpkins, parsnips, beets, onions, potatoes and beans.
All new barns have solar panels as a water-retaining roof construction; the solar panels form the roof.
What I did like is that the old barns are still there and that all the new buildings were placed behind them. It evoked the image in me that we can leave the old behind, but also not just throw it away. Something that we as a society also have to do: to embark on a completely new path with respect for the present.

FRANÇAIS
Des boîtes aux fleurs.
Il y a quelques jours, ce sont les canettes sur le bord des routes qui ont attiré l'attention. Oui, nous devons encore travailler là-dessus. Bien sûr, c'est beaucoup plus amusant de mettre des fleurs à la lumière. Mon attention s'est portée aujourd'hui sur les bordures d'herbes fleuries le long de la route. Je l'ai juste appelée "Rue de Fleur". Une si belle rue que l'on vient de croiser dans un paysage d'étendues infinies de champs de céréales et de colza. Des images que vous ne voyez normalement pas dans les brochures publicitaires de France. Votre tête s'immobilise littéralement ; l'infini apporte le vide dans votre esprit.

Hier nous étions chez Benjamin Vermeulen ; dénommé GAEC DES SITTELLES. Ils n'ont pas de site Web. Vous avez l'impression qu'ils ne font que cultiver et ne connaissent pas ou ne veulent pas la modernité des médias sociaux. Ne sont-ils donc pas modernes ? Certainement. C'est agréable d'entendre comment une nouvelle génération a repris l'entreprise et a dit au revoir aux poulets et aux vaches. Ils ont vendu leur quota de lait.
Il s'agit de 120 HA et tout est cultivé en agriculture biologique. Ils sont membres des CUMA (Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole). Ce que j'ai fait avec des pièces de voiture est avec toutes les machines. Il a également l'air soigné et bon.
Ils ont des légumes et une agriculture qui comprend des carottes, des céréales, des citrouilles, des panais, des betteraves, des oignons, des pommes de terre et des haricots.
Toutes les nouvelles granges ont des panneaux solaires comme toit de rétention d'eau ; les panneaux solaires forment le toit.
Ce qui m'a plu, c'est que les anciennes granges sont toujours là et que tous les nouveaux bâtiments ont été placés derrière elles. Cela a évoqué en moi l'image que nous pouvons laisser l'ancien derrière nous, mais pas seulement le jeter. Quelque chose que nous, en tant que société, devons également faire : nous engager sur une voie complètement nouvelle dans le respect du présent.
Geschreven door

Al 5 reacties bij dit reisverslag

heel mooi!

Frans-Willem 2022-05-19 19:53:28

Ik geniet iedere dag van je reisverhalen!🙏

Cl 2022-05-19 20:04:29

Mooi verhaal weer, Henry. Leuk een bio-boer die machines deelt!

Jeanne-Marie 2022-05-19 23:00:22

delen van werktuigen en Machines is zo oud als de boer zelf . Als bijna 90 jarige herinner ik mij nog heel goed van mijn eigen ouderlijke boerderij een kafzeef en een wan die gezamelijk bezit waren dat waren de oudste herinneringen.Later een onkruideg een cambridgerol en nog later een gierton 3000 liter.Natuurlijk ROELAMA. En niet te vergeten de slachtbak en het varkensleertje voor de huisslachting.

Anna Roelands 2022-05-20 10:58:34

Inderdaad ik ken het ook van de boerderij waar ik woonde. Bij deze boerderij was het in een modern jasje gestoken.

henry.kruier 2022-05-21 08:16:17
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.