Dag 2 - 23 april Vlijmen

Nederland, Vlijmen

(French and English below via Google Translate)
We verlaten Velddriel na een heerlijk ontbijt bij Margreet en Guido op weg naar Vlijmen.
We werden op de eerste stopplaats restaurant "Treurenburg" opgewacht door een vrolijke beheerder Joop. Weinig treuren dus. En hij had naar aanleiding van mijn verhaald de gevleugelde uitspraak: vroeger had ik grond , alleen toen zat het onder mijn nagels. Op die plek sloot Ruigoord zich ook aan in theatrale opstelling verkleed als dieren inclusief een levensgrote regenworm. Het gaf de hele tocht extra energie mee en veel muziek onderweg.

Wel zijn we per ongeluk verkeerd gelopen, maar het bleek toch de juiste weg. Tot twee keer toe liepen we anders dan gepland en uiteindelijk was het veel mooier.
Alleen dichter Jan Kleefstra die ons wilde opwachten miste ons hierdoor. Voor een dichter misschien juist wel inspiratie voor een ander gedicht. Wellicht heeft hij meer vogels gezien.

En dan de Boskabouter. Wat zijn er toch veel creatievelingen in de wereld. Iwein is zo'n iemand. Wat een mooi verhaal heeft hij te vertellen over de verbinding met de natuur. We hebben nog veel te leren van de natuur.

En dan De Lokatie bij Vlijmen. Nog zo'n wonderlijk plek. Hoe Bernadette met jongeren aan de slag gaat om hen nieuwe spirit in het leven mee te geven. Een vega worst ontlokt een kind de uitspraak; Kijk mam de groenten zijn gemaakt van vlees.

We sluiten de dag af bij Bruna. Het is vandaag immers ook de dag van het boek van de UNESCO. We werden hartelijk ontvangen met drinken, eten en fruit.
En ook hier was Ruigoord weer met mooie muziek present. Zij vertrokken daarna weer met de bus naar hun vrijplaats Ruigoord bij Amsterdam

En vandaag liep ook Jeanne Specht Grijp weer mee en maakte dit korte verslag: https://youtu.be/e4ZPmINChKA

ENGLISH
We leave Velddriel after a delicious breakfast with Margreet and Guido on our way to Vlijmen.
We were met at the first stop of restaurant "Treurenburg" by a cheerful manager Joop. So little sorrow. And in response to my story he had the winged statement: I used to have land, only then it was under my nails. At that spot, Ruigoord also joined in a theatrical set-up dressed as animals, including a life-sized earthworm. It gave the whole trip extra energy and a lot of music along the way.

We did accidentally go wrong, but it turned out to be the right way. Twice we walked differently than planned and in the end it was much nicer.
Only poet Jan Kleefstra who wanted to wait for us missed us because of this. For a poet, perhaps inspiration for another poem. He may have seen more birds.

And then the Forest Gnome. There are so many creative people in the world. Iwein is one such person. What a beautiful story he has to tell about the connection with nature. We still have a lot to learn from nature.

And then The Location at Vlijmen. Another wonderful place. How Bernadette works with young people to give them new spirit in life. A vegan sausage elicits the pronunciation from a child; Look mom the vegetables are made of meat.

We end the day with Bruna. After all, today is also UNESCO book day. We were warmly welcomed with drinks, food and fruit.
And here too Ruigoord was present with beautiful music. They then left again by bus to their sanctuary Ruigoord near Amsterdam

And today Jeanne Specht Grijp also joined us again and made this short video.

Nous quittons Velddriel après un délicieux petit déjeuner avec Margreet et Guido en route vers Vlijmen.
Nous avons été accueillis au premier arrêt du restaurant "Treurenburg" par un gérant joyeux Joop. Donc peu de chagrin. Et en réponse à mon histoire, il avait la déclaration ailée : J'avais l'habitude d'avoir de la terre, seulement alors c'était sous mes ongles. À cet endroit, Ruigoord a également participé à une mise en scène théâtrale déguisée en animaux, dont un ver de terre grandeur nature. Cela a donné à tout le voyage une énergie supplémentaire et beaucoup de musique en cours de route.

FRANÇAIS
Nous nous sommes trompés accidentellement, mais cela s'est avéré être la bonne voie. Deux fois, nous avons marché différemment que prévu et au final, c'était beaucoup plus agréable.
Seul le poète Jan Kleefstra qui voulait nous attendre nous a manqué à cause de cela. Pour un poète, peut-être inspiration pour un autre poème. Il a peut-être vu plus d'oiseaux.

Et puis le gnome de la forêt. Il y a tellement de gens créatifs dans le monde. Iwein est l'une de ces personnes. Quelle belle histoire il a à raconter sur le lien avec la nature. Nous avons encore beaucoup à apprendre de la nature.

Et puis l'emplacement à Vlijmen. Un autre endroit merveilleux. Comment Bernadette travaille avec les jeunes pour leur donner un nouvel esprit de vie. Une saucisse végétalienne obtient la prononciation d'un enfant; Regarde maman les légumes sont faits de viande.

Nous terminons la journée avec Bruna. Après tout, aujourd'hui est aussi la journée du livre de l'UNESCO. Nous avons été chaleureusement accueillis avec des boissons, de la nourriture et des fruits.
Et là aussi Ruigoord était présent avec de la belle musique. Ils sont ensuite partis en bus vers leur sanctuaire Ruigoord près d'Amsterdam

Et aujourd'hui Jeanne Specht Grijp nous a également rejoint à nouveau et a fait ce court video


Geschreven door

Al 3 reacties bij dit reisverslag

Weer een feestje Voor de Aarde! Zoveel moois!!! Mooie mensen, mooie locaties. Gewoon teveel om hier nu allemaal te noemen. En dan ook nog Ruigoord die zorgen dat de hele reis 1 groot theatraal feest is.

Frans-Willem 2022-04-23 21:26:11

Ik vind toch wel dat alleen ik de Boskabouter kan zijn. Voedselboskabouters zijn tot daaraantoe, ik kan best een oogje toeknijpen, maar als iemand zich 'de Boskabouter' gaat noemen dat trek ik toch even mijn neus op hoor! Verder prima bezig, en zelfs Gregorius Das snapt dat jullie op de goede weg zijn, ga zo door!

Paulus 2022-04-23 21:48:28

"Wel zijn we per ongeluk verkeerd gelopen, maar het bleek toch de juiste weg. Tot twee keer toe liepen we anders dan gepland en uiteindelijk was het veel mooier." MOOI omschreven! Hoe meer wij gewoon bij de directe ervaring blijven en ons niet laten verleiden tot het vasthouden van een vooropgezet plan dan ontstaat de ruimte waarbinnen wij weer prachtige nieuwe ontdekkingen doen. We kunnen ons dan blijven verwonderen in het moment en daar volop van genieten. Nu terugkijkend op deze pelgrimage is deze levens-houding een hele wezenlijke gebleken. Gewoon hetgeen accepteren dat 'is'. Het is wat het is. Ontspannen & Positief blijven om vervolgens te kijken hoe wij met een lach de volgende stap zullen zetten in de richting van waar wij heen willen.

Frans-Willem 2022-06-27 08:44:51
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.