Dag 3 - 24 april Loon op Zand

Nederland, Loon op Zand

English and French translation below

Ik heb in een soort kabouterhuisje geslapen en de kruiwagen had het ook naar zijn zin tussen al haar broertjes en zusjes kruiwagen.
Een lang dag - de langste denk ik van de hele route - ongeveer 19 km. Super mooi weer en de stemming was opperbest.
En dat de Krui-tocht in de krant gestaan heeft hebben we geweten. Op verschillende plekken werden we door voorbijgangers herkend, dan wel aangemoedigd. Onderweg een podcast met Anne Stijkel opgenomen. Vooral gesproken over de donut van Kate Raworth. Ik zal Kate nog eens via Anne uitnodigen in het Veerhuis om door te spreken over het aspect van grond en vastgoed eigendom. Het zou haar verhaal nog sterker kunnen maken als dit meer expliciet aan bod komt.

We komen rond 14.30 uur aan bij het Landgoed Gaia Yggdrasil (Aarde/Levensboom) van Toineke en Tonny die verbonden zijn aan Damanhur in Italië. Er was een internationale meditatie met zoom georganiseerd vanuit Damanhur. Er waren 50 mensen internationaal aangesloten via zoom en 25 mensen live op het landgoed.
Orango (een van de leiders van Damanhur) deed de meditatie. Hij leidde ons naar de gedachte dat ons lichaam ook de Aarde is en dat we de belangrijkste energie uit ons hart komt.
Daar deelde ieder zijn verhaal voor de Aarde in een gedicht of verhaaltje.
Henk bracht een inspiratie van Rumi in:

Zul je de moeite kennen
van mens zijn
asl je teed wegfladdert
naar blauwe perfectie
waar zul je ooit
je leed kunnen planten
we hebben grond nodig
om te wieden en te harken
geen hemelen

We sloten af met het maken van een gezamenlijk schilderij met wensen voor de Aarde.

Lees een dagelijks kunstwerkje van Dichter voor de Aarde Jan Kleefstra op onze website: https://wheelbarrow-walk.com/dichter-van-de-aarde

Podcast (only in Dutch available)
https://wheelbarrow-walk.com/wp-admin/post.php?post=21309&action=elementor

ENGLISH
I slept in a kind of gnome house and the wheelbarrow also had a good time among all her brothers and sisters wheelbarrows.
A long day. - the longest I think of the whole route - about 19 km. Super nice weather and the mood was great.
And we knew that the Krui-tocht was in the newspaper. In various places we were recognized or encouraged by passers-by.
Recorded a podcast with Anne Stijkel on the way. Especially talking about Kate Raworth's donut. I will invite Kate again via Anne to the Veerhuis to discuss the aspect of land and property ownership. It could make her story even stronger if this was discussed more explicitly.

We arrived around 2.30 pm at the Estate Gaia Yggdrasil (Earth/Tree of Life) of Toineke and Tonny who are connected to Damanhur in Italy. An international meditation with zoom was organized from Damanhur. There were 50 people connected internationally via zoom and 25 people on the estate.
Orango (one of the leaders of Damanhur) did the meditation. He led us to the idea that our body is also the Earth and that our main energy comes from our heart.
There everyone shared his story for the earth in a poem or story.
Henk brought in an inspiration from Rumi:

will you know the effort
of being human
when your teed flutters away
to blue perfection
where will you ever
can plant your suffering
we need land
for weeding and raking
no heavens
of fuzzy loss.

We concluded by making a joint painting with wishes for the Earth.

FRANÇAIS
J'ai dormi dans une sorte de maison de gnome et la brouette s'est aussi bien amusée parmi tous ses frères et sœurs brouettes.
Une longue journée. - le plus long je pense de tout le parcours - environ 19 km. Super beau temps et l'ambiance était super.
Et nous savions que le Krui-tocht était dans le journal. En divers endroits nous avons été reconnus ou encouragés par des passants.
A enregistré un podcast avec Anne Stijkel sur le chemin. Surtout en parlant du beignet de Kate Raworth. J'inviterai à nouveau Kate via Anne au Veerhuis pour discuter de l'aspect de la propriété foncière et immobilière. Cela pourrait rendre son histoire encore plus forte si cela était discuté plus explicitement.
Nous arrivons vers 14h30 au Domaine Gaia Yggdrasil (Terre/Arbre de Vie) de Toineke et Tonny qui sont reliés à Damanhur en Italie. Une méditation internationale avec zoom a été organisée depuis Damanhur. Il y avait 50 personnes connectées à l'international via zoom et 25 personnes sur le domaine.
Orango (l'un des leaders de Damanhur) a fait la méditation. Il nous a amenés à l'idée que notre corps est aussi la Terre et que notre énergie principale vient de notre cœur.
Là, tout le monde a partagé son histoire pour la terre dans un poème ou une histoire.
Henk s'est inspiré de Rumi :

saurez-vous l'effort
d'être humain
quand ton tee s'envole
à la perfection bleue
où iras-tu jamais
peut planter ta souffrance
nous avons besoin de terres
pour désherber et ratisser
pas de paradis
de perte floue.

Nous avons conclu en réalisant une peinture commune avec des souhaits pour la Terre.
Geschreven door

Al 2 reacties bij dit reisverslag

En inmiddels in 3 talen! Geweldig. Het klinkt weer als een (w)aardevolle dag, Henry Heel leuk om te lezen

Noëlle 2022-04-24 23:56:34

Het is opvallend hoe mooi de plekken en mensen zijn waar we komen. De plekken zijn zo mooi en de mensen zijn zo liefdevol. Ook hier weer was het een warm bad waar je je direct welkom en thuis voelt. O ja en ik denk dat 27 mei net even een langere dag wandelen zal blijken te zijn en daarmee de langste dag van de route :)

Frans-Willem 2022-04-25 08:13:57
 

Over deze reis
Aantal reisverslagen:
GPS afstand deze dag:
GPS afstand totaal:
Aantal foto's:
Laatste verslag:
Reisduur:
Reisperiode:

Of schrijf je reisverhalen via de app

Met de Pindat App kun je offline reisverhalen schrijven en foto's toevoegen. Zodra je weer internet hebt kun je jouw verslagen uploaden. Ook via de app plaats je gratis onbeperkt foto's.Klik op 1 van onderstaande knoppen om de app te installeren.